ZIŅAS

Izvēles kursos iespēja apgūt korejiešu valodu, pieredzes ekonomiku, digitālo folkloristiku un skatuves runas pamatus

30.08.2017

2017. / 2018. studiju gada rudens semestrī Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) piedāvā apmeklēt teorētiskus un praktiskus kursus dažādās mākslas jomās, kas būs saistoši gan nozares profesionāļiem kvalifikācijas celšanai, gan citiem interesentiem, kas vēlas papildināt vai iegūt jaunas zināšanas tādās nozarēs kā lingvistika, skatuves māksla, menedžments u.c.   

Rudens semestrī LKA turpina papildināt savu kursu klāstu ar Austrumāzijas valodu kursiem. Pirmo reizi tiks pasniegts mūsdienu korejiešu valodas kurss pie Ildzes Šķesteres, japāņu valodu pasniegs japāņu kultūras speciālists Uģis Nastevičs. Papildus piedāvājam apgūt arī franču, spāņu un nīderlandiešu valodas. Pēc kursu pabeigšanas iespējams saņemt apliecinājumu par valodas apguvi.

Īpašu filmu programmu rudens vakariem piedāvā kino lektorijs, kas notiks LKA Nacionālās filmu skolas telpās Elijas ielā 17 un kas pievērsīsies kino zelta vērtībām – melanholiskiem vīriešiem un liktenīgajām sievietēm jeb film noir žanram. Pirms katras filmas paredzēta ievadlekcija, kas tuvāk iepazīstinās ar žanra teorētiskajiem aspektiem.

Radošās Eiropas biroja un Kultūras ministrijas ES fondu departamenta pārstāve Zanda Aveniņa piedāvās lekciju kursu “ES fondu finansējuma piesaiste un tiesiskais ietvars”, kas ievedīs sarežģītajā projektu rakstīšanas procesā, kā arī profesora Ivara Bērziņa kurss “Kultūras, pieredzes, uzmanības un radošā ekonomika”, kurā tiks analizēta kultūras un ekonomikas savstarpējā mijiedarbība, īpašu uzmanību pievēršot nepietiekamā finansējuma problemātikai kultūrā.

LKA sadarbības augstskolu (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departaments, LKA Latvijas Kultūras koledža, Rīgas Tehniskā universitāte) studentiem studiju kursu apmeklējums ir bez maksas. Pārējiem viesstudentiem par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa: http://www.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/izveles-kursi-viesstudentiem/.  Studiju kursa beidzēji saņem apliecību, kurā ir iekļautas ziņas par tās saņēmēju, studiju kursa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa docētāja vārdu, uzvārdu, un kvalifikāciju, kā arī studiju kursa vērtējumu.

Reģistrēties kursu apmeklējumam iespējams LKA Studiju daļā no 4. septembra līdz 22. septembrim. (Ance Kristāla, 31. kab., ance.kristala@lka.edu.lv, tālr. 67140174). Pirms līguma slēgšanas ieteicams apmeklēt izvēlētā kursa pirmās lekcijas, lai konsultētos ar kursa docētāju, novērotu studiju procesa norises un uzzinātu par prasībām kursa apgūšanai.

Ar visiem akadēmijas piedāvātajiem studiju kursiem iespējams iepazīties LKA mājaslapā: http://www.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/izveles-kursi-viesstudentiem/