ZIŅAS

Kultūras izturētspēja, Dziesmu un deju svētku atmiņa un vairāk nekā 100 pētījumu par kultūras nozares aktualitātēm konferenču sērijā “Kultūras Krustpunkti”

17.10.2023

Jau no 1. novembra Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) kopā Rakstniecības un mūzikas muzeju un Latvijas Nacionālo kultūras centru aicina apmeklēt konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti” notikumus,kuros vairāk nekā 100 pētnieki, kultūras un radošā sektora profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm pievērsīsies aktualitātēm kultūras un radošajā sektorā. Nozīmīgs notikums būs valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS* atklāšanas konference “Kultūras izturētspēja Latvijas nākotnei”, kurā plašākai publikai tiks prezentēti projekta mērķi, galvenie koncepti un plānotie rezultāti.

1. novembrī plkst. 10.00–16.15 LKA E.Smiļģa Teātra muzejā  “Kultūras Krustpunktu” ietvaros notiks skatuves mākslai veltīta sekcija, kura sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru Dziesmu un deju svētku daudzveidīgās tradīcijas kontekstā šogad būs veltīta Latvijas amatierteātru pieredzes analīzei. Pētnieki vērtēs, kāda ir amatierteātru loma Dziesmu un deju svētku kustībā, ar kādām problēmām saskaras amatierteātri Latvijā un kāds ir to iespējamais risinājums, kā arī tiks diskutēts par režisora lomu, repertuāru un teātra mākslas lomu izglītības programmā Latvijā.

8. novembrī plkst. 10.00–16.00 Rīgas cirkānorisināsies valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS atklāšanas konference “Kultūras izturētspēja Latvijas nākotnei”. Konferencē LKA, Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki ne tikai prezentēs projekta mērķus, galvenos konceptus un plānotos rezultātus, bet arī iezīmēs daudzveidīgos pētījumu virzienus. Projekta ietvaros, trīs gadu garumā, pētnieki pievērsīsies kultūras ekosistēmai, ilgtspējai un kultūras un radošā sektora izturētspējai, galveno uzmanību vēršot šādos pētījumu virzienos – kultūras piedāvājuma daudzveidība un pieejamība, nodarbinātība un izglītības izaicinājumi, digitālās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts, vēstures, procesu un personību pārvērtēšana, kā arī kultūras un radošo sektoru sociālā un ekonomiskā ietekme. Konferences noslēgumā norisināsies diskusija “Pētniecības pēda kultūrā un sabiedrībā. Vai un kādi ir ieguvumi no kultūras un mākslas pētījumiem?”, aicinot uz sarunu nozares profesionāļus.

Lasīt vairāk par konferenci

9. novembrī plkst. 10.00–16.20 Dziesmu un deju svētku ekspozīcijā “Dziesmusvētku telpa” konferenču sērijas "Kultūras Krustpunkti" ietvaros Rakstniecības un mūzikas muzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru organizē starptautisko zinātnisko konferenci "Dziesmu un deju svētku atmiņas daudzbalsība", kurā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par līdzdalības formām Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pētniecībā un mantojuma komunikācijā – Baltijas valstīs un diasporas kopienās.  Ar piemēru palīdzību tiks izvērtēta muzeja loma un iespējas būt kā partnerim sarunās par tradīcijām, dzīvo mantojumu un pilsonisko līdzdalību. Paneļdiskusijā tiks diskutēts par dzīvās tradīcijas atmiņu ekosistēmu  veidotājiem, formātiem, iesaistītajiem un atbildīgajiem.

Lasīt vairāk par konferenci

10. novembrī no plkst. 9.30 Ludzas ielā 24 norisināsies konferences darbs četrās tematiskajās sekcijās. Sekcijā “Kultūras mantojums: aktuālie jaunatklājumi un jaunatklātās aktualitātes” pētnieki  dalīsies pieredzē un prezentēs pētījumus par kultūras mantojuma aktuālajām praksēm, pieredzēm, izaicinājumiem, inovācijām Latvijā un pasaulē.

Sekcijā Kultūra, māksla un sabiedrība” uzmanība tiks pievērsta trīs tēmām: radošo industriju aktualitātes, auditorijas līdzdalība un pieejamība, kā arī kultūra un nevienlīdzība. Savukārt sekcijā “Starpkultūru komunikācija un valodas lietojums kultūrā” pētnieki dalīsies pētījumu rezultātos par kultūru un valodu, un to saskarsmes problemātiku dažādos aspektos – kultūras, valodas un radošuma attiecībām un mijiedarbību, kā arī citām starpdisciplinārām un starpkultūru komunikācijai nozīmīgām tēmām.  

Sekcijas “Māksla, literatūra un vizualitāte” dalībnieku uzmanības centrā būs tēlotāja māksla, literatūra, vizualitātes funkcija literatūrā, teksta / naratīva funkcija mākslā. Sekcijas ietvaros tiks prezentēta Latvijā, Spānijā un Nīderlandē šajā rudenī aizsāktā sabiedriskās zinātnes iniciatīva “From Sea to Street”, kuras  nolūks ir meklēt neierastus veidus, kā sabiedrībā veicināt diskusiju par okeānu un jūru aizsardzību. Iniciatīvas centrā ir ielu māksla un tās spēcīgā vizuālā valoda, kas atdzīvina pilsētvidi, kā arī vienlaikus pievērš cilvēku uzmanību mākslas darbos attēlotajiem tematiem. Starptautiskais projekts “From Sea to Street”, kas saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” finansējumu, tiek īstenots sadarbībā ar Santjago de Kompostelas Universitāti (Spānija), Vrijes Amsterdamas Universitāti (Nīderlande) un Latvijas Kultūras akadēmiju.

Audiovizuālajai mākslai veltīta sekcija norisināsies LKA Nacionālajā filmu skolā plkst. 9.30–18.30, pētniekiem pievēršoties aktuālajiem Latvijas kino procesiem – tendencēm filmu veidošanā, izplatīšanā, festivālu apritē un kritikā. Sekcijas pēcpusdienas daļā, plkst.13.30, norisināsies kino nozares profesionāļu un jauno kino veidotāju diskusija "Festivāla “Patriarha rudens” studentu filmu skates atskaņas un pēcgarša", plkst.15.00 skatītājiem tiks piedāvāta LKA studentu filmu skate, piedāvājot skatītājiem tādas filmas kā “Konvertīti” (Kārlis Lesiņš, 2016), “Tango” (Dace Pūce, 2016), “Lācars” (Kristiāns Riekstiņš, 2015), “Apakšstraume” (Kristiāns Riekstiņš, 2016), “Sāc visu no jauna” (Rūta Znotiņa, 2022), “Ģimenes stāvoklis: neprecēts” (Una Cekule, 2019). Plkst. 17.30, sekcijas noslēgumā, tiks prezentēti radošā plenēra Dzērbenē “Portrets vidē un vides portrets” rezultāti. Skate tapusi starpnozaru/starpinstitūciju sadarbībā: projekts “DABA RADA” un radošā māju “Memberi” Dzērbenē.

 

PIETEIKŠANĀS KONFERENČU SĒRIJAS NOTIKUMU APMEKLĒJUMAM

Konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti” notikumi bez maksas pieejami ikvienam interesentam iepriekš reģistrējoties un aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu: https://ej.uz/kulturaskrustpunkti2023.

 

KONFERENČU SĒRIJAS NOTIKUMI

 


* Projektu “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai”/CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra - resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.