ZIŅAS

Kultūras un mākslas resursi Latvijas pilsētu attīstībai: projektā uzsākta radošo pilsētu koncepta pārskatīšana

11.04.2022

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) pētnieki uzsākuši darbu pie projekta “Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint”, kurā tiks analizēts, kā pilsētas Latvijā izmanto kultūras un mākslas resursus, lai veicinātu pilsētas attīstību, kādas iedzīvotāju līdzdalības formas tiek izmantotas radošai resursu un talantu iesaistei un kā vietējās politikas pasākumi var sekmēt iedzīvotāju iniciatīvas pilsētā.

Būtisks attīstības faktors kultūras un radošuma veicināšanai pilsētā ir aktīvi indivīdi vai organizācijas dēvētas arī par starpniekiem, radošajiem brokeriem, kuriem ir nozīmīga loma vietējo resursu savienošanā un aktivizēšanā. Rezultāti papildinās esošās zinātniskās zināšanas par radošo pilsētu attīstības ceļiem un radošo starpnieku lomu šajos procesos.

Pētījumu plānots veikt Liepājas, Jūrmalas, Valmieras un Daugavpils pilsētās, identificējot iedzīvotāju līdzdalības formas pilsētas radošuma sekmēšanā, kā arī starpnieku tīklus un saites starp organizācijām, institūcijām un iedzīvotājiem, kas palīdz adaptēties jauniem apstākļiem mūsdienu pasaulē. 

Iepriekš LKA pētnieki izstrādājuši pētījumu “Radošās industrijas mazajās pilsētas: potenciāls un devumi ilgtspējai”, kura rezultātā tika secināts, ka Latvijas mazo pilsētu iedzīvotāji vēlas, lai viņu pilsētā būtu radoša pilsētvide un daudzveidīgs kultūras un radošo nozaru piedāvājums – mūsdienīgu nozaru attīstība (dizains, IT), ambiciozu kultūras un atpūtas pasākumu norise un ieguldījumi laikmetīgos un pilsētvidē pamanāmos infrastruktūras risinājumos (labiekārtota vide, atjaunotas ēkas, radošie kvartāli). Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka viņu dzīvesvietās tik daudzveidīga kultūrvide pašlaik nav pieejama, tomēr pierādīts, ka kultūrvides veidošanā ir nozīmīga loma pašiem iedzīvotājiem. 

Pētījuma projekts “Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint (Nr. lzp-2021/1-0588) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome. Projektu komandu veido pieredzējušas pētnieces un studentes, kuras ir attīstījušas radošo industriju pētniecība. 

Vairāk informācijas par projektu: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti/re-print/