ZIŅAS

Kultūru saskarsmes pētījumi LKA

07.02.2020

Š.g. 30. un 31. janvārī Akadēmijas docētājas piedalījās Daugavpils Universitātes starptautiskajā konferencē “30. zinātniskie lasījumi”, prezentējot kultūru saskarsmes daudzveidīgu pētījumu rezultātus.

Konferences sekcijā “Angļu valoda: sinhronija un diahronija” Anita Načisčione referēja par izvērstās metaforas lietojumu cilvēka mūža konceptualizācijā: “Creative use of extended metaphor in conceptualisation of the human lifespan: a cross-language and a cross-cultural view”. Sekcijā “Mūsdienu pētījumi translatoloģijā” Elita Saliņa arī runāja par konceptuālo metaforu referātā “Conceptual metaphor Good is White in the translations of I. Ziedonis’s “Baltā pasaka””. Zane Grigoroviča ar referātu “Kā latvietis savu svešajā atrada. Cittautu mākslas ietekmes 19. gadsimta latviešu periodisko izdevumu vizuālajos risinājumos” piedalījās sekcijas “Savējais, svešais, citādais literatūrā un kultūrā” darbā. Ar LKA projekta “Latvija – Heimatland” rezultātiem sekcijā “Jaunākie pētījumi ģermānistikā” iepazīstināja Gunta Ošeniece un Laila Niedre, referējot par to, kā Ingeborgas fon Vestermanes atmiņās atspoguļota rīdzinieku ikdiena pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados (“Alltag der Rigenser in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Erinnerungen von Ingeborg von Westerman“).

 

Diskusijas konferences sekcijās un neformālās tikšanās deva jaunus impulsus dalībnieku pētnieciskajai darbībai un sniedza ieskatu pētniecības tendencēs.