ZIŅAS

Līdz jūlija beigām LKA Zirgu pastā skatāma kino operatora, LKA doc. Valda Eglīša fotoizstāde "Rāmis"

14.05.2014

Latvijas Kultītras akadēmijas starpdisciplinārās konferences„ZinātMāksla” ietvaros 16. maijā Latvijas Kultūras akadēmijas Zirgu pastā, Dzirnavu ielā 46 notika LKA operatora mākslas pedagoga Valda Eglīša grāmatas „ANAMNESIS” prezentācija un fotodarbu izstādes „RĀMIS” atklāšana. Izstādē apzināti eksponēti dažāda žanra un stila darbi, kas saistīti ar grāmatas saturu. Lai gan abas šīs autora izpausmes papildina viena otru, tomēr tās brīvi vērtējamas arī dalīti. Vizuālo darbu tematiskā un formveides amplitūda ir ļoti plaša – no izteikti reālistiska un pat naturālistiska risinājuma līdz gandrīz galējai abstrakcijai, tomēr tehnoloģijā neatkāpjoties no fotogrāfiskās izcelsmes pirmsākuma. Autora galvenais mērķis, veidojot lielāko daļu šo darbu, bijis tik pierasto un acīmredzamo parādīt savādāk un varbūt pat vairāk atbilstoši lietu dziļākajai būtībai. Tomēr vienmēr pastāv RĀMIS, kā subjektīvisma filtrs, kā organizējošs konstrukcijas elements vai satvars un diemžēl arī kā bremzējošs un ierobežojošs faktors, ko mēs reti kad spējam pārvarēt, gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu dēļ.  Fotoizstāde Zirgu pastā būs apskatāma līdz jūlija beigām!VALDIS EGLĪTIS Dzimis1949. gadā. Macījies Rīgas 6. vidusskolā, Rīgas Politehniskajā institūtā un filmu operatora profesiju apguvis, studējot Vissavienības Valsts Kinematogrāfijas institūtā Maskavā. No 1972. līdz 1992. gadam strādājis Rīgas Kinostudijā. Palīgstrādnieks, filmu apstrādes laborants, operatora asistents, dokumentālo filmu operators, mākslas filmu operators-inscenētājs. No 1995. gada ir filmu operatora meistarības kursa pasniedzējs Latvijas Kultūras Akadēmijā, 2005. gadā ievēlēts lektora amatā, no 2006. gada – docents. No 1995.-1999. gadam bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētājs.

Foto