ZIŅAS

LKA pārstāvji Bilbao tiekas ar projekta “Reinventing Mentorship in Arts Management” partneriem

26.05.2023

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) mentoringa programmas vadītāja Vita Dumpe un maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” vadītāja Ieva Zemīte no 22. līdz 25. maijam piedalījās Erasmus + projekta “Reinventing Mentorship in Arts Management” partneru noslēguma tikšanās University of Basque Country Bilbao, Spānijā.

Tikšanās ietvaros LKA pārstāves prezentēja konsorcija (Igaunija, Latvija, Beļģija, Serbija, Spānija) kopīgi izstrādātās rekomendācijas mentoringa kā vērtīga instrumenta iekļaušanai kultūras politikas veidošanā un nozares stiprināšanā Eiropas, nacionālā un reģionālā līmenī.

Brauciena laikā tika apmeklēts kultūras centrs TABAKALERA San Sebastian pilsētā. TABAKALERA atrodas bijušās Tabakas fabrikas telpās un ir kļuvusi par reģionā atzītu, mūsdienīgu kultūras aktivitāšu līderi, ietverot dažādus pakalpojumus gan vietējai kopienai, gan kultūras un radošā sektora pārstāvjiem.  Telpās ir pieejama multimediāla bibliotēka, ar dažāda veida laboratorijām (foto, video, mūzikas), kopstrādes telpas, izstāžu un konferenču zāles, filmu skola, mākslinieku rezidenču centrs, foto muzejs un izstādes. TABAKALERA pārstāve atzinīgi novērtēja ideju par bijušo Tabakas fabriku, kas pārtapušas par kultūras un radošo industriju norišu vietām un atbalsta centriem, sadarbības tīkla izveidošanu kāda projekta ietvaros nākotnē.

Komandējuma laikā notikusī pieredzes apmaiņa ar dažādu mentoringa programmu īstenotājiem un ekspertiem ir sniegusi jaunas ierosmes LKA mentoringa programmas pilnveidei nākamajā sezonā un iedvesmu jaunu starptautisko iniciatīvu attīstībai.