ZIŅAS

Margitai Mantiņai aizejot

27.04.2020

Margita Mantiņa (23.02.1944 – 24.04.2020) bija godprātīga, aizrautīga, atsaucīga un precīza latviešu teātra vēstures pētniece, vērtētāja un popularizētāja. Vairāk nekā piecdesmit gadus viņa bija uzticīga latviešu literatūras un skatuves mākslas personību mantojuma sargātāja un glabātāja, vispirms Raiņa Literatūras un mākslas muzejā, bet no 1982. gada līdz aiziešanai mūžībā Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. Margitas Mantiņas pētniecības un mantojuma saglabāšanas lokā bija Liepājas un Nacionālais teātris. Gadu gaitā bija izveidojusies lieliska sadarbība ar abu teātru administrācijām un māksliniekiem, kas vainagojās dažādās viņas veidotajās izstādēs, teātra personībām un notikumiem veltītos sarīkojumos un publikācijās. 2019. gadā ar viņas gādību tika radīta jauna “Latvijas Nacionālā teātra” ekspozīcija, kas viņai pašai deva gandarījumu, kolēģu, teātra profesionāļu un apmeklētāju atzinību. Arī Latvijas valsts augstāko novērtējumu, 2019. gada 3. maijā saņemot Atzinības krustu. Šajā gadā Margita Mantiņa rūpīgi un ļoti apņēmīgi strādāja ar savas mīļās aktrises Elzas Radziņas apjomīgo arhīvu, paredzot to pilnībā sistematizēt un nodot krājumā, bet… Liktenis lēma citādi… !

Margitas Mantiņas cilvēciskā atvērtība, tolerance un profesionalitāte ļāva viņai veikt ļoti liela apjoma darbus, kas tagad ir mūsu kultūras, skatuves mantojuma neatņemama daļa.

Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vārdā Jānis Siliņš