ZIŅAS

Norisināsies diskusija par radošo industriju nozīmi Latvijas mazajās pilsētās

27.10.2021

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) organizētās starptautiskās konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XV” ietvaros, 2.novembrī plkst. 10.30 norisināsies diskusija par radošo industriju nozīmi Latvijas mazajās pilsētās. Interesentiem būs iespēja stundas garumā līdzdarboties diskusijā, uzdodot jautājumus Facebook komentāru sadaļā. Diskusijas un konferences norisei varēs sekot līdzi LKA Facebook lapā (https://www.facebook.com/LKAkademija) un Youtube kanālā (https://www.youtube.com/LKAkademija)

Radošo industriju strauja attīstība mazajās pilsētās ir būtisks faktors ne tikai tūrisma veicināšanai vai vietējas kopienas veidošanai, radošās industrijas sevi piesaka, kā nozīmīgu labklājības veicināšanas aspektu. Pētījuma rezultātā ir identificēta radošo industriju loma pilsētu attīstībā, radošā ilgtspējā un ekonomikas izaugsmē. Latvijas Zinātnes padomes atbalstītā projekta “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai”/CRISP ietvaros notiks diskusija par  radošo industriju labās prakses piemēriem mazajās pilsētās un radošo industriju attīstības iespējām. Diskusijas laikā tiks skatīti jautājumi par faktoriem, kas veicina un kas kavē radošo industriju attīstību, par radošo brokeru un sadarbības tīklu lomu, kā arī vietējo resursu nozīmi, aicinot uz sarunu pārstāvjus no pašvaldības, NVO sektora un uzņēmējiem.

Diskusijā piedalīsies uzņēmējs, radošu iniciatīvu virzītājs Roberts Jansons ("Duna Brewery") ar prezentāciju par Kuldīgas radošo industriju kvartāla attīstību, biedrības "Taburete" pārstāve Tīna Žmuida, kura veido dažāda mēroga jauniešu aktivitātes Gulbenes pilsētā un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, pārstāvot pašvaldības redzējumu par radošo industriju nozīmi pilsētas attīstībā. Diskusijas dalībnieki dalīsies pārstāvēto pilsētu pieredzē un atklās, vai radošās industrijas var pelnīt un konkurēt ar lielajām pilsētām. Kā arī mēģinās noskaidrot, vai attīstīta radošā industrija var kalpot par spēcīgu argumentu dzīvesvietas maiņai no galvaspilsētas uz mazo pilsētu.

Diskusiju moderēs RTU Dizaina fabrikas vecākā eksperte Liene Briede. 

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 un Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu ietvaros. Konferencē tiek prezentēti arī vairāki pētījumi, kas atbalstīti Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome.

Plašāka informācija par konferenču sēriju “Kultūras Krustpunkti XV”: https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/nedelas-garuma-tiessaiste-bus-skatama-latvijas-kulturas-akademijas-starptautiska-konferencu-serija-kulturas-krustpunkti-xv/

 

 

 

 

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 un Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu ietvaros. Konferencē tiek prezentēti arī vairāki pētījumi, kas atbalstīti Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome.

Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Konferences  sadarbības partneri: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.