JAUNUMI

Noslēdzies Erasmus+ programmas konkurss 2015./2016. akadēmiskā gada pavasara semestrim

06.10.2015

Tika saņemti un izvērtēti pavisam 12 pieteikumi studiju braucieniem, un 5 pieteikumi praksēm ārvalstu institūcijās.

Pamatojoties uz Studiju programmu padomes sēdes 2015. gada 6. oktobra protokolu Nr. 4-33/15-070, Erasmus+ studijām un praksēm ir apstiprināti sekojoši Latvijas kultūras akadēmijas studenti.

Piemērotie vērtēšanas kritēriji:

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

Maksimālais iespējamais punktu skaits – 100 punkti.

Studiju un prakšu periodiem netika apstiprināti studenti, kuru kopējais punktu skaits nepārsniedza 50 punktu barjeru.

Informācija tiks izsūtīta katram studentam individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.