ZIŅAS

Prakses iespējas Grieķijā

31.01.2014

Visiem interesentiem, kuri plāno 2014/2015 akadēmiskajā gadā pieteikties praksēm ERASMUS+ programmas ietvaros, tiek piedāvāta iespēja klātienē tikties ar starpniekuzņēmuma „Rhodesnow” pārstāvi š. g. 4. februārī plkst. 11:30, 19. auditorijā. 

Uzņēmuma pārstāvjis iepazīstinās ar iedāvātajām prakšu iespējām (t.sk. administratīvais darbs, darbs mārketinga, menedžmenta un reklāmas jomā, iespējas iziet praksi teātros, muzejos u.c. kultūras iestādēs) Grieķijā.