ZIŅAS

Biedrība “homo ecos:” un Latvijas Kultūras akadēmija aicina piedalīties seminārā par videi draudzīgu pasākumu organizēšanu

06.10.2015

Šā gada 13. oktobrī no plkst. 16.00 līdz 20.00 Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24, 5. aud. biedrība “homo ecos:” aicina piedalīties seminārā par videi draudzīgu pasākumu organizēšanu. Pasākumu apmeklēt aicināti augstskolas studenti un mācībspēki, Latvijas pašvaldību kultūras iestāžu pasākumu organizētāji, biznesa sektora un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar videi draudzīgu pasākumu organizēšanas rokasgrāmatu, kuru biedrība “homo ecos:” veidojusi kopā ar Dānijas, Lietuvas un Latvijas vides aizsardzības organizācijām un pasākumu rīkotājiem. Rokasgrāmatā apkopoti praktiski ieteikumi un labās prakses stāsti, lai tā turpmāk būtu noderīgs palīgs zaļo pasākumu organizēšanā. “Šāda rokasgrāmata latviešu valodā tapusi pirmo reizi, un mēs ceram, ka tā iedvesmos rīkoties citādi un rūpīgi pārdomāt pasākuma organizēšanas un norises laikā pieņemtos lēmumus. Reizēm šķietami mazi soļi ir ierosinošs sākums kaut kam lielākam,” stāsta biedrības “homo ecos:” vadītāja Santa Krastiņa un turpina: “Savukārt projekta partneri no Lietuvas un Dānijas pastāstīs par Baltijas un Ziemeļu valstu zaļo pasākumu organizēšanas pieredzi.” Rokasgrāmatu semināra apmeklētāji bez maksas varēs saņemt pasākuma laikā.

Lai organizējot pasākumus valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki prastu izvēlēties preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, pasākuma ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji iepazīstinās ar Zaļā publiskā iepirkuma aktualitātēm. Savukārt ierosmei rīkot zaļus pasākumus pieredzē dalīsies Siguldas pašvaldība, kā arī dažu festivālu, piem., “Positivus”, “Laba daba”, Give & Get” organizētāji, bet Latvijas Pasākumu asociācijas pārstāvis iezīmēs sadarbības idejas komercsektoram.

Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāvji pastāstīs par ilgtspējīga dzīvesveida tematu aktualizēšanu kultūras projektos, bet Vidzemes augstskolas pārstāvji stāstīs par augstskolas pieredzi zaļo pasākumu organizēšanā un 2015. gadā veikto Baltijas starptautiskās studentu vasaras skolas pētījumu par pasākumu ietekmi Gaujas Nacionālajā parkā.

Ierobežoto vietu dēļ ir lūgums pieteikties savlaicīgi, izmantojot pieteikšanās formu.

Vairāk par projektu: www.homoecos.lv

 

Seminārs organizēts projekta „Guidelines for Sustainable Event Management” ietvaros ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā finansiālu atbalstu.

 

PROGRAMMA