ZIŅAS

Skolēniem iespēja piedalīties Mūzu akadēmijas paraugnodarbībās

28.03.2019

Sestdien, 13. aprīlī no plkst. 12:00 līdz 14:30 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Teātra mājā „Zirgu pasts” (Dzirnavu iela 46, Rīga) norisināsies Mūzu akadēmija, kurā bakalaura studiju interesenti varēs piedalīties sešās LKA docētāju un studentu vadītās paraugnodarbībās, vienlaikus gūstot priekšstatu par LKA studiju piedāvājumu, studiju procesu un vidi. Mūzu akadēmija ir iespēja topošajiem studentiem pārliecināties, vai izvēlētā studiju joma atbilst viņu interesēm.

Šajā gadā interesentiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties sešās nodarbībās:

  • Ievads spāņu kultūrā: ikdienas dzīve un sociālās paražas / viesdocente Ana León-Manzanero;
  • 10 gadsimti, 10 gadi un 1 stunda: hronikas “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” tapšana / profesors un viens no grāmatas sastādītājiem Raimonds Briedis;
  •  Kultūras pasākuma producēšana / docente Agnese Hermane, bakalaura programmas “Radošās industrijas” 2. kursa studentes Tīna Žmuida un Linda Malvīne Zandere;
  •  Welcome to The English-speaking Fun Club / profesore Anita Načisčione, docente Ingrīda Keviša, bakalaura apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” specializācijas “Latvija – Lielbritānija” 4. kursa studentes Ineta Vaivade un Elīza Ella Dumpe;
  • Kam domāts kultūras piedāvājums – visiem vai dažiem? Kultūras patēriņa pētījuma dati / profesore Anda Laķe;
  • Audiovizāla materiāla uztveres fenomens kinomākslā / lektors Jānis Putniņš

Ikvienam interesentam laikā no 27. marta līdz 10. aprīlim būs iespēja elektroniski reģistrēties dalībai sešās LKA piedāvātās bezmaksas nodarbībās: https://ej.uz/muzuakademija.

Nodarbībā “Ievads spāņu kultūrā: ikdienas dzīve un sociālās paražas” viesdocente no Spānijas Ana León-Manzanero pastāstīs, kāpēc Spānijā ir pieņemts staigāt pa māju āra apavos, par ko spāņi “tur īkšķus” 22. decembrī, ko tieši nozīmē “tapas” un no kurienes cēlusies šī kulinārā tradīcija. Nodarbības vadītāja padalīsies ar vairākiem padomiem par to, kā rīkoties dažādās komunikatīvajās situācijās, ceļojot vai dzīvojot Spānijā.

Bakalaura studiju “Kultūras un mākslu studijas” vadītājs Raimonds Briedis ir viens no hronikas “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” (2018) sastādītājiem, un nodarbībā R.Briedis interesentiem pastāstīs, kā iecerēto sinoptisku tabulu vietā tapa vērienīga hronika vairāk nekā 1000 lappušu apjomā, kas sistemātiski aptver notikumus no 13. gadsimta līdz 20. gadsimta sākumam. Hronikā “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij” uzmanība pievērsta tam, kādas ziņas ir saglabājušās par to, kas katrā gadā ir noticis, kādas celtnes celtas, kādi mākslas darbi veidoti, kādas mūzikas un teātra spēles spēlētas, kādi rakstnieki darbojušies.

LKA un Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” vadītāja Agnese Hermane nodarbībā “Kultūras pasākumu producēšana” mēģinās atklāt formulu veiksmīgai pasākumu organizēšanai. Lai veiksmīgi noorganizētu kultūras pasākumu, nepieciešami daudz dažādi priekšnosacījumi – laba ideja, spēja skaidri noteikt pasākuma mērķi un mērķauditoriju, spēja plānot norisi, atrast atraktīvu vietu un atbilstošu laiku, kā arī nepieciešams atrast finansējumu un saskanīgu, profesionālu komandu. Nodarbība sniegs ieskatu pasākumu producēšanas pamatelementos, ko būs iespēja pielietot praksē, kopā ar programmas “Radošās industrijas” 2. kursa studentēm radot pašiem sava pasākuma koncepciju.

Apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” specializācijas “Latvija – anglofonās valstis” interesenti tiks aicināti paviesoties klasiskās britu tradīcijās balstītā klubā kopā ar profesori Anitu Načisčioni, docenti Ingrīdu Kevišu un bakalaura apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” specializācijas “Latvija – Lielbritānija” 4. kursa studentēm Inetu Vaivadi un Elīzu Ellu Dumpi.

2018. gada nogalē LKA profesore un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe kopā ar kolēģiem un biedrību “Culturelab” īstenojusi apjomīgu pētījumu par kultūras patēriņu Latvijā. A.Laķe ir arī bakalaura studiju apakšprogrammas “Kultūras socioloģija un menedžments” vadītāja un nodarbībā iepazīstinās ar pētījuma tapšanas procesu, kā arī komentēs pētījuma rezultātus. Piemēram, vai zinājāt, ka Latvijā ļoti aktīvi kultūras patērētāji ir tieši jaunieši, ka ar uzviju attaisnojusies reģionālo koncertzāļu būvniecība un ka kinoteātros Holivudas grāvējus tiecas izkonkurēt latviešu kino?

Savukārt bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” interesentiem būs iespēja apmeklēt LKA Nacionālās filmu skolas vadītāja un lektora Jāņa Putniņa lekciju „Audiovizāla materiāla uztveres fenomens kinomākslā”. Lai arī audiovizuālais materiāls vienmēr iedarbojas uz skatītāju uztveri, šī iedarbība var tikt panākta izmantojot ļoti dažādus paņēmienus. Demonstrējot piemērus gan no naratīvām, gan eksperimentālām filmām tiks apskatītas un pretnostatītas divas radikāli atšķirīgas metodes.

2019. gadā skolēniem būs iespēja uzsākt studijas piecās LKA bakalaura studiju programmās: “Audiovizuālā māksla” (specializācijas: “Filmu režija”, “Operatora māksla”, “Filmu montāža un skaņa”, “Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana” un “Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija”), “Radošās industrijas”, “Kultūras socioloģija un menedžments”, “Kultūras un mākslu studijas” un “Starpkultūru sakaroi” (specializācijas “Latvija – Spānija” un “Latvija – anglofonās valstis”).