ZIŅAS

Starptautiska konference “Kultūras un mākslas izglītības loma: ietekme, argumenti un pierādījumi”

20.10.2020

3. novembrī plkst. 11.00–17.00 tiešsaistē norisināsies Latvijas Kultūras akadēmijas konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XIV” starptautiskā diena, kas veltīta tēmai “Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi”. Konference skatāma LKA Facebook lapā: https://www.facebook.com/LKAkademija.

Konferences mērķis ir aktualizēt kultūras un mākslas izglītības daudzveidīgos devumus visos līmeņos – indivīda, kopienas, valsts. Pētnieki no dažādām valstīm, kā arī Latvijas politikas veidotāji dalīsies šī brīža aktuālajās atziņās par kultūras un mākslas izglītības ietekmju teorētiskajiem, praktiskajiem un komunikācijas aspektiem. Darba valoda – angļu.

// TĒŽU KRĀJUMS

Pēdējos divdesmit gados uzkrāta ievērojama pierādījumu bāze tam, ka kultūras un mākslas izglītība sniedz daudzveidīgus ieguvumus bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem – attīstot ar inovāciju, radošumu, sadarbību, kritisko domāšanu saistītās kompetences, uzlabojot garīgo veselību un sekmējot kopienu saliedētību. Daudzviet tiek uzsvērts arī tas, ka kultūras un mākslas izglītības īstenošanai nav jāmeklē praktiski attaisnojumi, jo tās sniedz iespēju sevis un pasaules izprašanai, kas ir pats par sevi nozīmīgs mērķis. Vienlaikus, aizvien biežāk kultūras un mākslas izglītība tiek skatīta ne tikai kā indivīdu personīgās attīstības jautājums, bet arī sociālā taisnīguma griezumā – kā tiesības uz vienlīdzīgu pieeju iespējām, kas svarīgas dzīvei un darbam 21. gadsimtā. Taču pieeja kvalitatīvai kultūras un mākslas izglītībai dažādās valstīs ir atšķirīga, un tieši šī izglītības sistēmas daļa var ciest pirmā, kad jāpieņem politiski lēmumi par resursu piešķīrumiem. Tieši tāpēc nepieciešams aizvien atgriezties pie jautājuma – kā pētnieki, politikas veidotāji un jomas praktiķi var rast labākos argumentus un pierādījumus kultūras un mākslas izglītības attīstīšanai, kādi instrumenti vislabāk palīdz nodrošināt vienlīdzīgu pieeju šīs izglītības iespējām, kāds saturs sekmē indivīdiem un sabiedrībai svarīgo mērķu sasniegšanu un kā šī darba iznākumus iespējams efektīvi komunicēt visām iesaistītajām pusēm.

Konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar starptautisku sadarbības tīklu ENO (The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education) un Latvijas partneriem – UNESCO Latvijas Nacionālo komiteju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un Kanādas vēstniecību Latvijā.

Kā konferences runātājs ar ievadlekciju ir uzaicināts un piekritis profesors Pīters Guzuasis (Prof. Peter Gouzouasis) no Kanādas (The University of British Columbia, Faculty of Education). Par Latvijas iniciatīvām kultūras un mākslas izglītībā runās Zane Oliņa (Skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāja) un Aija Tūna (Latvijas Valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projektu vadītāja). Savu pētījumu rezultātus prezentēs pētnieki no Lielbritānijas, Grieķijas, Vācijas, Kipras, Latvijas, Portugāles, Austrijas un Igaunijas.

 

Konference tikai organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 ietvaros!