JAUNUMI

Topošo dramaturgu radošā nometne Ļaudonā

12.08.2019

No 12. līdz 16. augustam Madonas novada Ļaudonā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu notiks radošā nometne "Lugas Madonas novadam", kurā piedalīsies un radoši sadarbosies LKA Drāmas un teksta studiju bakalaura apakšprogrammas 2. kursa studenti – Inga Blāķe, Krista Feodorova, Diāna Kondraša, Rēzija Laumane, Elīna Martinsone, Marta Mazure-Siliņa, Didzis Ruicēns, Elza Ruža un Diāna Sapule, LKA Audiovizuālās un skatuves mākslas maģistra programmas 2. kursa studenti Mārtiņš Kagainis un Karīna Lapšina un Madonas novada amatierteātru režisori un dalībnieki.

Pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem, 2019. gadā Latvijā darbojas 428 amatierteātri.  Šai kustībai ir noturīgas tradīcijas un noteiktas sociālas, izglītojošas un mākslinieciskas funkcijas. Virkne amatierteātru, pārsvarā novadu centros, pretendē uz profesionālai mākslai pietuvinātu procesu un rezultātu, ar profesionālu vadītāju, stabilu trupu, repertuāru un noteiktu vietu reģiona kultūrvidē. Tomēr daudz vairāk ir entuziastu vadītu kolektīvu ar mainīgu sastāvu un tikai daļēji piemērotiem spēles laukumiem, kuri veic nepārvērtējamu vides humanizācijas darbu, stimulējot vietējo iedzīvotāju radošās izpausmes un interesi par teātri. Šie kolektīvi regulāri saskaras ar atbilstoša dramaturģiskā materiāla trūkumu, kas būtu piemērots konkrētam tēlotāju sastāvam un minimālām skatuves iespējām, bet vienlaikus būtu saturiski kvalitatīvs teksts. Liela daļa amatierkolektīvu režisoru šo problēmu apzinās un meklē dažādus risinājumus. 2018. gada pavasarī Madonas novada kultūras dzīves veidotāji vērsās ar iniciatīvu pie LKA Drāmas un teksta studiju apakšprogrammas vadītājas Līgas Ulbertes, piedāvājot studentiem radīt lugas, kas būtu piemērotas iestudēšanai novada amatierteātros. 2019. gada vasarā sarunas ir rezultējušās darbos.

Piecu dienu garumā studenti iepazīsies ar Madonas novada amatierteātru līdzšinējo pieredzi, cilvēkiem un vidi, kā arī kopā ar novada režisoriem piedalīsies praktiskajās dramaturģijas un režijas nodarbībās, kuras vadīs nozīmīgākie Latvijas profesionālā dokumentālā teātra pārstāvji – dramaturgs Jānis Balodis un režisors Valters Sīlis. Dramaturģijas specializācijas studentiem nometne ļaus praksē pārbaudīt dramaturģiska teksta dzīvotspēju, savukārt novada teātra ļaudīm būs iespēja paplašināt izpratni par teātra un dramaturģijas robežām.

Šāda projekta veiksmīga realizācija radītu iespēju līdzīgā veidā sadarboties arī ar citu Latvijas novadu amatierkolektīviem, tā stimulējot dramaturģijas formu daudzveidību un amatiermākslas attīstību Latvijā.