Anatola Danto priekšlasījums semināru ciklā "Jauno akadēmiķu otrdienas"

Otrdiena, 9. aprīlis, 2019


09.04.2019 17:30

Informācija par pasākumu

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), pateicoties Latvijas valdības stipendijai, pētniecības vizītē uzņem Francijas Nacionālā zinātnisko pētījumu centra un Rennas 1. Universitātes doktorantu Anatolu Danto, kurš 9. aprīlī plkst. 17:30 LKA Ludzas ielā 24 (5. auditorija) semināru ciklā pētnieciskās darbības atbalstam "Jauno akadēmiķu otrdienas" sniegs priekšlasījumu par tēmu “Starp dabu un kultūru: vietējo un tradicionālo ekoloģisko zināšanu etnogrāfija Eiropas piekrastes kopienās”.

Francijas Nacionālā zinātnisko pētījumu centra un Rennas 1. Universitātes doktorants Anatols Danto (Anatole Danto) mēnesi ilgu pētniecības vizīti Latvijas Kultūras akadēmijā īstenos no 8.aprīļa līdz 5. maijam. Vizīte noritēs kā daļa no doktorantūras studijām sociālajās zinātnēs, kas veltītas kultūras mantojuma pārvaldības jautājumiem, it īpaši pievēršoties ar zvejniecību saistītu kopienu dinamikai un izaicinājumiem, kas saistīti ar politiskām, sociālekonomiskām un vides pārmaiņām Eiropas Ziemeļrietumos. Anatols Danto doktorantūras studijas uzsāka 2016. gadā, pēc maģistra grāda iegūšanas antropoloģijā, vēsturē un vides pārvaldībā. Anatols Danto ir Starptautiskā starpdisciplinārā jūras politiskās antropoloģijas un ekoloģijas pētnieku tīkla ApoliMer dalībnieks.

9. aprīlī plkst. 17:30 LKA Ludzas ielā 24 (5. auditorija) semināru ciklā pētnieciskās darbības atbalstam "Jauno akadēmiķu otrdienas" Anatols Danto sniegs priekšlasījumu par tēmu “Starp dabu un kultūru: vietējo un tradicionālo ekoloģisko zināšanu etnogrāfija Eiropas piekrastes kopienās” (angl. “In between nature and culture, ethnography of local and traditional ecological knowledge among European coastal communities”). Pēc priekšlasījuma sekos diskusija, kurā piedalīsies Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi” pētnieki.

Diskusijas dalībniekiem apspriešanai iepriekš tiks piedāvāts Anatola Danto zinātniskais raksts “Kihnu, Manilaida un Roņu sala: par cilvēka un dabas attiecībām Igaunijas salās Rīgas jūras līcī” (angl. Kihnu, Manilaid and Ruhnu: on Human-Nature relations on Estonian islands of the Gulf of Riga), kura publicēšana gaidāma 2019. gada otrajā pusē vides dinamikai Igaunijā veltītā zinātnisko rakstu speciālizdevumā žurnālā Dynamiques Environnementales-Journal international des géosciences et de l’environnement.

Seminārs notiks angļu valodā, un tā ilgums – līdz pusotrai stundai. 

Pieteikšanās šeit

Anatola Danto vizīte Latvijas Kultūras akadēmijā norit tematiskā saistībā ar UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedras darbību un pateicoties Latvijas valdības stipendijai ārvalstniekiem viena mēneša ilgām studijām Latvijā (Valsts Izglītības attīstības aģentūras un LKA līguma nr. 1.-39.5/20, noslēgts 2018. gada 28. augustā). Saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem par sadarbību izglītības un zinātnes jomā, kas noslēgti starp Latvijas valdību un dažām valstīm, Latvija piedāvā stipendijas ārvalstu studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem studijām un pētījumiem Latvijas augstskolās, kā arī līdzdalībai vasaras skolās. Stipendijai studenti, pētnieki un mācībspēki piesakās individuāli, iepriekš to saskaņojot ar augstākās izglītības iestādi.

Nākamais "Jauno akadēmiķu otrdienu" seminārs plānots 21. maijā. Semināra mērķauditorija ir mākslas augstskolu (LKA, LMA, JVLMA) doktoranti un maģistranti, kā arī citi jaunie pētnieki, kuru uzmanības centrā ir kultūras un mākslas temati. Ikmēneša semināros pētnieki dalās ar pētījumiem / rakstiem / maģistra darbiem, pie kuriem šobrīd strādā vai ir iecerējuši strādāt, un neformālā diskusijā palīdz viens otram tikt galā ar izaicinājumiem vai problēmām. Šāda veida satikšanās platforma ļauj pētniekiem uzzināt vienam par otru, dod iespēju savstarpēji apmainīties ar idejām vai resursiem un rada jaunas sadarbības iespējas.

Uz tikšanos "Jauno akadēmiķu otrdienās" Latvijas Kultūras akadēmijā!