Astras Spalvēnas promocijas darba aizstāvēšana

Piektdiena, 11. decembris, 2015


11.12.2015 16:00

Informācija par pasākumu

2015. gada 11. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā ASTRA SPALVĒNA aizstāvēs promocijas darbu „Ēdiena adaptāciju zīmju sistēmās kultūrkontekstuālā analīze” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Recenzenti: Dr. art. Rūta Muktupāvela, Dr. habil. art. Janīna Kursīte-Pakule, Dr. phil. Skaidrīte Lasmane.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā un šeit