Iestājpārbaudījumi

Piektdiena, 12. jūlijs, 2019


12.07.2019 09:00

Informācija par pasākumu

Bakalaura studijas

9. jūlijs // Kultūras un mākslu studijas
9. jūlijs // Kultūras socioloģija un menedžments
10. jūlijs // Starpkultūru sakari 
 8.-12.jūlijs // Audiovizuālā māksla

Maģistra studijas

8.-10. jūlijs // Kultūras menedžments un radošās industrijas
8.-12. jūlijs // Audiovizuālā un skatuves māksla

Doktora studijas

29.augusts // Kultūras teorija