Iestājpārbaudījumi

Pirmdiena, 3. augusts, 2020


03.08.2020 09:00

Informācija par pasākumu

Iestājpārbaudījumi bakalaura studiju programmās notiks ierastajā kārtībā, no 3. līdz 7.augustam, ievērojot spēkā esošos piesardzības pasākumus.

 

Informācija par 2020. gada uzņemšanu LKA: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/uznemsana-lka/

Informācija par bakalaura studijām: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/

Informācija par maģistra studijām: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/

Informācija par LKA doktorantūru: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/doktora-studijas/

Interesējošos jautājumus droši uzdodiet, rakstot uz info@lka.edu.lv vai zvanot: 29107218 (Aija Lūse).