Konferences “Kultūras Krustpunkti XIII” plenārsēde

Ceturtdiena, 31. oktobris, 2019


31.10.2019 09:00

Informācija par pasākumu

Norises laiks: 9.00–16.00
Norises vieta: Latvijas Kultūras akadēmija (Ludzas 24, zāle)


31. oktobrī LKA zālē norisināsies konferences plenārsēde veltīta pētniecībai mākslā un mākslai pētniecībā. Plenārsēdes referenti tiks aicināti atklāt daudzveidīgas mākslas un pētniecības mijiedarbes un sinerģijas formas gan pamatojoties teorētiskos konceptos (mākslinieciska pētniecība, mākslā balstīta pētniecība, māksla kā pētījums u.c.), gan balstoties kultūras, mākslas un jaunrades pieredzē. Referenti pievērsīsies teorētiskiem, metodoloģiskiem un praktiskiem problēmjautājumiem par mākslinieciskā pētījuma un zinātniskās izziņas atšķirībām un saskarsmes punktiem, par to, kā mākslu var izmantot pētniecībā dažādos pētījuma posmos, tostarp radošās pētniecības un vizuālo pētniecības metožu izmantojumu. Tāpat plenārsēdē tiks prezentētas pieredzes, kad mākslinieciskās prakses ietvaros radošie profesionāļi rada jaunus konceptus, metodes un pieejas, kas ļauj nonākt pie jaunām un oriģinālām zināšanām.

2019. gada konferences “Kultūras Krustpunkti XIII” virstēma ir “Robežu pārkāpšana: pētniecība mākslā un māksla pētniecībā”. Konference norisināsies no 29. oktobra līdz 1. novembrim. Norises vietas: Latvijas Kultūras akadēmija, LKA Teātra māja “Zirgu pasts” un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs.