Kultūras kanona konkursa pirmā kārta

Otrdiena, 24. novembris, 2020


24.11.2020 09:00

Informācija par pasākumu

13. novembrī noslēdzās pieteikšanās dalībai 2020./2021. gada Latvijas Kultūras kanona konkursā “Kultūras kanons: vērtību mērs vai impulss izaugsmei”. Kopumā tika saņemti 34 skolu komandu pieteikumi. Nedēļas garumā, no 23. līdz 27. novembrim skolu komandas tiksies tiešsaistē, lai žūrijas komisijai prezentētu konkursa pirmās kārtas uzdevuma rezultātu.

Šajā gadā konkursa organizatori – Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas valsts simtgades biroju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Valsts izglītības satura centru un projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) – aicināja skolēnus konkursa pirmajā kārtā pievērsties augšanas ideju daudzveidīgajām izpausmēm Kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, kā arī jauniešu refleksijai par Kultūras kanonu vērtību radītās pieredzes nozīmi viņu dzīvēs un izaugsmē.

Ar konkursa norises gaitu var iepazīties Latvijas Kultūras kanona mājaslapā www.kulturaskanons.lv, Facebook lapā https://www.facebook.com/kulturaskanons un Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv.