Līgumu slēgšana

Piektdiena, 12. jūlijs, 2019


12.07.2019 11:00

Informācija par pasākumu

Līgumu slēgšana:

11:00 zālē(Ludzas iela 24) "Radošās industrijas" bakalaura studiju reflektantiem,

12:30 zālē(Ludzas iela 24) "Starpkultūru sakari" (Latvija–Spānija) un "Starpkultūru sakari" (Latvija–anglofonās valstis) bakalaura studiju reflektantiem,

14:30 zālē(Ludzas iela 24) "Kultūras un mākslu studijas" un "Kultūras socioloģija un menedžments" bakalaura studiju reflektantiem,

16:00 zālē(Ludzas iela 24) "Audiovizuālā māksla" bakalaura studiju reflektantiem.