ZIŅAS

27. novembrī notiks Elīnas Vikmanes promocijas darba aizstāvēšana

15.11.2023

2023. gada 27. novembrī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Ludzas ielā 24, 5. auditorijā, Elīna Vikmane aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Kibermuzeoloģijas attīstība: digitālo inovāciju difūzijas izpēte muzeju nozarē Latvijā" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Recenzenti: Dr.sc.soc. Ilona Kunda; Dr. art. Ieva Gintere; Dr.philol. Sanita Bērziņa-Reinsone.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, un šeit.