JAUNUMI

6. Starptautiskā spāņu valodas kā svešvalodas pasniedzēju konference

12.10.2020

Šī gada 17. un 18. oktobrī LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” norisināsies 6. Spāņu valodas kā svešvalodas pasniedzēju profesionālās pilnveides konference. Konferenci organizē Starpkultūru sakaru un svešvalodu katedra ar mērķi sniegt multikulturālu vidi, kurā veicināt valodas apguves pētniecību un inovatīvu mācīšanas un mācīšanās metožu apmaiņu. Šogad konferences programmā uzstāsies profesori no Hārvardas universitātes (ASV), Bergamo universitātes (Itālija), Alikantes universitātes (Spānija), Barselonas universitātes (Spānija), Latvijas Kultūras akadēmijas un citām izglītības iestādēm, organizācijām, kā arī izdevniecībām.

Konferences atklāšanā LKA Zinātniski pētnieciskā centra vadošā pētniece Dr. sc. soc. Ilona Kunda prezentēs zinātniskā rakstu krājuma “Culture Crossroads” 15. izdevumu, kura galvenie redaktori ir Dr. phil. Ana León-Manzanero (Latvijas Kultūras akadēmija) un Dr. phil. Iban Mañas Navarrete (Barselonas universitāte). Šis ir krājuma speciālizdevums spāņu valodā, kurā iekļautie zinātniskie raksti atspoguļo galvenās pētniecības ievirzes no iepriekšējo gadu konferencēm. Krājuma rakstu autori ir dažādu Čehijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas un Spānijas institūciju pārstāvji, kas izceļ izdevumu raksturojošo pamatideju: spāņu valodas pasniegšana un apguve starpkultūru komunikācijas kontekstā.