ZIŅAS

Izsludināta pieteikšanās studiju mobilitātes braucieniem uz Norvēģiju vai Island

19.12.2014

Aicinām visus interesentus pieteikties studiju mobilitātes braucieniem uz Norvēģiju vai Islandi EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros 2015./2016. akadēmiskajā gadā. Pieteikšanās termiņš – 2015.  gada 9. janvāris. Visi pieteikumi jāiesniedz Ārējo sakaru un komunikācijas nodaļā (32. kabinetā).

 

Pieteikumā jāietver:

1) aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma anketa;

2) motivācijas vēstule latviešu valodā.

 

Vērtēšanas kritēriji (maksimālais punktu skaits – 100 punkti):

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

 

Visām anketas sadaļām ir jābūt aizpildītām, tās nedrīkst tikt mainītas vai dzēstas. Pieteikuma anketas ir jāaizpilda datorrakstā.

 

Konkursa rezultāti tiks izsludināti 2014. gada 15. janvārī LKA mājas lapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

 

Augstskolu saraksts un vietu skaits:

1)  Voldas augstskola (Høgskolen i Volda) – 4

2)  Agderas universitāte (Universitetet i Agder) – 3

3)  Akureiri augstskola (Háskólinn Akureyri) – 2