ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbosies ar Siguldas pašvaldību

14.01.2015

2015. gada 9. janvārī Siguldas pils kompleksā tikās Latvijas Kultūras akadēmijas, Siguldas novada Domes, P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” un Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” pārstāvji, lai vienotos par ilgtermiņa sadarbību, kopīgi plānojot Latvijas Kultūras akadēmijas Vasaras skolu Siguldas pils kompleksā, kura varētu norisināties 2015. gada 10. – 23. augustā. Akadēmijai ir pieredze sadarbībā ar kultūras organizācijām, bet ilgtermiņa sadarbība ar pašvaldību būs pirmā.

Plānots, ka Vasaras skolā kopumā piedalīsies 20 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Maskavas mākslas augstskolām, kas strādātu pie lugas „Mīla stiprāka par nāvi” iestudējuma Siguldas pils kompleksā. Uzsākts darbs pie finansējuma piesaistes ieceres īstenošanai. 

Tāpat plānots sagatavot ilgtermiņa sadarbības līgumu ar Siguldas pašvaldību, paredzot ilgtermiņa sadarbību ar vīziju veidot pastāvīgu rezidenci Siguldā. Plānotais rezidences saturs: teātris, audiovizuālā māksla, laikmetīgās dejas horeogrāfija, pētniecība, socioloģija, menedžments, starpkultūru komunikācija u.c.

Akadēmijas pārstāvji sarunās uzsvēra Siguldas kā kultūras teritorijas potences un piedāvāja sadarbību gan kopēju projektu, gan studentu prakšu, kultūrvides pētniecībā un kultūrizglītības procesu metodiskajā palīdzībā. Sigulda ir pirmā pašvaldība Latvijā, kurā darbojas profesionālās ievirzes programma teātra mākslā un dejas programma orientēta uz mūsdienu dejas apguvi, tāpēc Mākslu skolas vadība sarunās aicināja Kultūras akadēmiju kļūt par metodiskā atbalsta organizāciju. Līdzīgi arī radošie uzņēmēji var cerēt uz jaunām iespējām, jo Akadēmija ir pasludināta par topošā Latvijas Radošo industriju atbalsta centra attīstītāju.

Sarunās no Akadēmijas piedalījās prorektori – akadēmiskajā darbā asoc.prof. Zane Šiliņa, zinātniskajā darbā asoc.prof. Anda Laķe, radošajā darbā prof. Pēteris Krilovs, Radošās darbības centra vadītāja Monta Kononova, Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs prof. Jānis Siliņš, Teātra un audiovizuālās mākslas katedras pasniedzēja, režisore prof. Māra Ķimele, LKA Zinātniskās pētniecības centra pētniece Ieva Vītola.

No Siguldas novada pašvaldības piedalījās: Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa, P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, P/A „Siguldas attīstības aģentūra” struktūrvienības „Siguldas pils komplekss” vadītāja Inga Krišāne un Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktors Guntars Zvejnieks.