JAUNUMI

Izsludināts konkurss mobilitātes studiju, prakšu vai absolventu prakšu braucieniem Erasmus+ programmas ietvaros 2017./2018. studiju gadā

27.02.2017

Aicinām visus studējošos pieteikties mobilitātes (studijas, prakse, absolventu prakse) braucieniem Erasmus+ programmas ietvaros 2017./2018. ak. gadā. Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 28. februāris. Visus pieteikumus jāiesniedz Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departamentā (32. kabinetā).

 

Pieteikumā jāietver:

1) aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma anketa;

2) motivācijas vēstule latviešu valodā (vēstuli adresēt Studiju programmu padomei).

 

Vērtēšanas kritēriji (maksimālais punktu skaits – 100 punkti):

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā svērtā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

 

Visām anketas sadaļām ir jābūt aizpildītām, tās nedrīkst tikt mainītas vai dzēstas.

Pieteikuma anketas ir jāaizpilda datorrakstā. Anketas var meklēt Akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv, vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi ilze.beimane@lka.edu.lv

 

Konkursa rezultāti tiks izsludināti 2017. gada 15. martā Akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv, kā arī nosūtot katram pretendentam individuāli uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

 

AUGSTSKOLU SARAKSTS

 

Organizācijas PRAKSĒM var meklēt šeit:

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_prakses/

vai šeit:

http://erasmusintern.org//

 

Uzmanību!!!

  1. Konkursā var pieteikties arī studējošie, kuri jau ir izmantojuši studiju vai prakšu mobilitāti Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros vai Erasmus+ programmas ietvaros, ar nosacījumu, ka iepriekšējais mobilitātes periods tajā pašā studiju ciklā (bakalaura, maģistra, doktora) ir bijis ne ilgāks par 10 mēnešiem. Absolventu prakse tiek ierēķināta attiecīgajā studiju ciklā, kas tiek absolvēts.
  1. Pēdējo kursu studenti – ja vēlaties pieteikties absolventu praksei, tas jums jādara tagad, vēl esot studenta statusā. Praksi var iziet viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas.