JAUNUMI

Latvijas Kultūras akadēmija izsludina Rektora vēlēšanas 2014. gada 31. martā

14.02.2014

Akadēmijā par Rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora zinātniskais grāds. Akadēmijas Senāta izveidotā Rektora vēlēšanu komisija paziņo, ka Rektora amata pretendentu izvirzīšana sākas 2014. gada 14. februārī un turpinās līdz 13. martam.

Lēmumus vai iesniegumus par Rektora amata pretendenta izvirzīšanu, kā arī rakstisku Rektora amata pretendenta piekrišanu piedalīties vēlēšanās un citus Nolikumā par Latvijas Kultūras akadēmijas Rektora vēlēšanām paredzētos dokumentus līdz 17. martam plkst. 12:00 jāiesniedz Akadēmijas Personāla daļā 14. kab. Ludzas iela 24, Rīga LV 1003 darba dienās no plkst. 10:00 līdz 12:00 vai šajā laikā jānosūta pa pastu Rektora vēlēšanu komisijai (adrese: Ludzas iela 24, Rīga, LV1003).