ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija piešķīrusi pētniecības grantus 4 doktorantiem: Danielai Zacmanei, Žanetei Eglītei, Ditai Pfeiferei un Ivaram Šteinbergam

20.09.2021

ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 ietvaros LKA ir piešķīrusi grantus uz 12 – 20 mēnešiem 809.13 EUR (bruto) mēnesī apmērā 4 doktorantiem. Pretendenti bija pieteikušies un tika izvēlēti atklāta konkursa kārtībā.

Saskaņā ar 02.09.2021. notikušās LKA Zinātniskās un mākslinieciskās padomes lēmumu, ESF atbalsts piešķirts LKA akadēmiskās doktora studiju programmas “Mākslas” 2. un 3. kursa doktorantiem Danielai Zacmanei, Žanetei Eglītei, Ditai Pfeiferei un Ivaram Šteinbergam, kas apņēmušies līdz 2023. gada 30. novembrim aizstāvēt savus promocijas darbus un iegūt zinātnisko doktora grādu.

Grantu mērķis ir 50% apmērā no pilnas darba slodzes nodrošināt LKA doktorantūrā studējošajiem doktorantiem atalgojumu par promocijas darba rakstīšanu un tādējādi ar ESF finansējuma palīdzību aprobēt LR Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto jauno doktorantūras finansēšanas modeli Latvijā.

Papildus tam granta saņēmēji varēs pretendēt uz finansējumu līdz 400 EUR mēnesī pētniecībai nepieciešamo materiālu (piemēram, grāmatu) iegādei, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksu segšanai, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un tīklošanās pasākumu, tai skaitā komandējumu, konferenču dalības maksu segšanai.

Līdz ar 02.09.2021. lēmumu konkurss par 4 vakantajām grantu iespējām šī projekta ietvaros LKA ir noslēdzies.

Vēlam veiksmi visiem 4 pētniecības grantu saņēmējiem!