ZIŅAS

Līgumu slēgšana studijām Latvijas Kultūras akadēmijā

09.07.2019

Reflektanti aicināti personiski ierasties Latvijas Kultūras akadēmijā (Ludzas iela 24) norādītajos datumos un laikos, kad notiks līgumu slēgšana par studijām budžeta un maksas grupās.

BAKALAURI:

12. jūlijā (zālē)

11:00 Radošās industrijas

12:30 Starpkultūru sakari Latvija – Spānija, Latvija – anglofonās valstis

14:30 Kultūras un mākslu studijas, Kultūras socioloģija un menedžments

16:00 Audiovizuālā māksla

MAĢISTRI:

10. jūlijā plkst.16:00 (3.stāvs, 25. auditorija) Kultūras menedžments un radošās industrijas

15. jūlijā plkst.12:00 (3.stāvs, 25. auditorija) Audiovizuālā un skatuves māksla

Ja reflektants nevar ierasties norādītajā laikā vai mainās studiju plāni, lūdzam zvanīt LKA Komunikācijas departamentam (67114807) vai rakstīt: info@lka.edu.lv no plkst. 9.00 līdz 16.30.
Reflektantiem, kuri neieradīsies uz līgumu slēgšanu un nebūs informējuši LKA par savu lēmumu, studiju vieta rezervēta netiks, konkursa rezultātu secībā to piedāvās citiem pretendentiem.


Kāpēc ir svarīgi līgumu slēgšanas dienā ierasties klātienē? Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka saistībā ar iespēju pieteikties studijām vairākās augstskolās (tostarp arī LKA vairākās apakšprogrammās / programmās) reflektanta vieta sarakstā var būtiski mainīties. Iespēja pretendēt uz budžeta vietām ir arī tiem reflektantiem, kuri pēc iestājpārbaudījumiem saņēmuši iespēju studēt LKA par maksu, kā arī tiem, kuri sarakstā atrodas rezervē var rasties iespēja studēt par maksu, ja maksas students atsakās no savas vietas.

Tos reflektantus, kuri izlēmuši neizmantot iespēju studēt LKA, vai arī, kuri pieteicās divās apakšprogrammās / programmās un ir izdarījuši izvēli par labu vienai no tām, lūdzam par to savlaicīgi paziņot!