ZIŅAS

Publicēts žurnāla “Culture Crossroads” tematiskais sējums “Vēstures poētika un politika teātrī un kino”

15.07.2019

15. jūlijā digitālā formātā publicēts Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra (LKA ZPC) žurnāla “Culture Crossroads” 14. sējums (ISSN 2500-9974, http://www.culturecrossroads.lv/en/latest). Žurnālā lasāmi raksti angļu valodā, kas tapuši kā turpinājums 2018. gada nogalē Rīgā notikušās Starptautiskās zinātniskās konferences “Vēstures poētika un politika teātrī un kino” (Rīga, 2018) referātiem un diskusijām. Tāpat kā konferencē, arī žurnālā uzmanība pievērsta gan Baltijas valstiskuma simtgades atspoguļojumam teātrī un filmās, gan arī plašākai ar vēsturiskā laika, notikumu un cilvēku likteņu interpretāciju saistītai problemātikai pasaules mūsdienu teātrī un audiovizuālajā mākslā.

Žurnālā publicēto 12 rakstu autori pārstāv sešas valstis – Latviju, Lietuvu, Igauniju, Somiju, Lielbritāniju, ASV, un viņu ikdienas profesionālā darbība, līdzās teātra un kino pētniecībai un akadēmiskajam darbam augstskolās, saistīta ar dažādām jomām – no izrāžu un filmu veidošanas līdz radošā procesa administrēšanai. Tāpēc arī “Culture Crossroads” publicēto rakstu žanriskais un tematiskais spektrs ir plašs – no teorētiskiem pētījumiem līdz empīriskām vēstures liecībām un mākslinieku subjektīvām refleksijām par jaunradi vēstures kontekstā.

“Culture Crossroads” 14. numura autori ir: LKA ZPC zinātniskā asistente Zane Balčus, Somijas teātra zinātniece Līsa Biklinga (Liisa Byckling), Latvijas dramaturgs Matīss Gricmanis, ASV Sonomas Universitātes emeritētais profesors, kino zinātnieks Viljams Gvins (William Guynn), Rohemptonas Universitātes Londonā teātra profesors Džo Kellehers (Joe Kelleher), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, muzikologs Jānis Kudiņš, Igaunijas Nacionālo Arhīvu Kino arhīva vadītāja, kino zinātniece Eva Naripeja (Eva Näripea), Latvijas Nacionālā Kino centra vadītāja, kino zinātniece Dita Rietuma, Tartu Universitātes teātra profesore Anneli Sāro (Anneli Saro), kino režisors Audris Stonis (Audrius Stonys), Tartu Universitātes teātra mākslas un vēstures lektore Hedi Līsa Tome (Hedi-Liis Toome) un Somijas Alto, Jiveskiles un Lapzemes universitāšu profesors, kinozinātnieks Jarmo Valkola.

Žurnāls būs noderīgs pētniekiem, akadēmiskajam personālam un studentiem, kas interesējas par teātra un kino teoriju, kā arī par Baltijas valstu un pasaules vēsturi un tās interpretāciju mākslā.

Žurnāls ir brīvi pieejams LKA ZPC izdotā žurnāla ”Culture Crossroads” mājaslapā: http://www.culturecrossroads.lv/en/latest

Numura sastādītāja un zinātniskā redaktore ir LKA ZPC vadošā pētniece Inga Pērkone-Redoviča, līdzredaktore ir LKA ZPC zinātniskā asistente Dārta Ceriņa.