ZIŅAS

Noslēdzies Erasmus+ programmas konkurss 2018./2019. akadēmiskā gada pavasara semestrim

05.10.2018

Noslēdzies Erasmus+ programmas konkurss 2018./2019. akadēmiskā gada pavasara semestrim. Ir saņemti pavisam 8 pieteikumi studiju braucieniem un 2 pieteikumi praksēm ārvalstu institūcijās. Pamatojoties uz Studiju programmu padomes sēdes 2018. gada 5. oktobra protokolu Nr. 4-33/18-075, Erasmus+ studijām un praksēm ir apstiprināti sekojoši Latvijas Kultūras akadēmijas studenti:

Apstiprinātie studenti (45,0 KB)

 

Piemērotie vērtēšanas kritēriji:

1) apakšprogrammas vadītāja vērtējums (0-30 punkti)

2) studenta sekmju vidējā atzīme (no datu bāzes), reizināta ar 2 (maksimālais iespējamais punktu skaits – 20 punkti);

3) studenta svešvalodu zināšanu vērtējums (0-20 punkti);

4) motivācija vēstules vērtējums (0-20 punkti);

5) studenta zinātniskā vai radošā darba kapacitāte (0-10 punkti).

Maksimālais iespējamais punktu skaits – 100 punkti.

 

Informācija tiks izsūtīta arī katram studentam individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.