ZIŅAS

Pateicība Informācijas dienas 2014 organizēšanā iesaistītajiem LKA studentiem, pasniedzējiem un personālam!

31.03.2014

​LKA 2014. gada Informācijas diena ir noslēgusies un par veiksmīgo pasākuma norisi pateicība ikvienam, kurš bija iesaistīts un radoši, atbildīgi un motivēti darbojās kādā no pasākuma tapšanas un norises posmiem! 

 

PALDIES

LKA Informācijas dienas plakāta dizainu veidotājai Austrai Stupelei (bKTM2)

Video-ielūguma Nr.1 uz Informācijas dienu http://bit.ly/1gfELPk veidotājiem Video autori:  Mārtiņš Jurevics (bAVM2) Dāvis Dreimanis (bAVM2) Dainis Juraga (Mācību filmu studijas pārzinis)

Video-ielūgums Nr.2 (Mistiskie kultūras faili) uz Informācijas dienu http://bit.ly/1pFx2iP veidotājiem Video autors: Artūrs Latkovskis (bAVM2) Teksts: Juris Jonelis (Radošās darbības centra Jaunrades projektu koordinators)

LKA Informācijas dienas vēstnešiem (nogādāja plakātus uz skolām): Baibai Zilgalvei (bSKSNīd/Vāc1) Marijai Griņevičai (bSKSBri3) Martai Ločmelei (bKSM3) Sandrai Alksnei (bSKSZiem2) Leldei Vozņesenskai (bKSM1) Nadīnei Rutkai (bKSM1) Hermīnei Švalbei (bSKSNīd/Vāc1) Zanei Freifaltei (Studējošo servisa speciāliste) Danai Daugulei (Studiju departamenta vadītāja) Viesdoc. Baibai Tjarvei  Un visiem tiem daudziem, kuri padeva tālāk informāciju sociālajos tīklos.

Atbildīgajam par Informācijas dienas tehnisko nodrošinājumu Uldim Lapiņam (datortehniķis)

Atbildīgajiem par Informācijas dienas sagatavošanas un norises saimnieciski-organizatoriskie jautājumiem Aināram Grūbem (saimniecības daļas direktors) Ainim Bokalderim Uģim Bentam Albertam Dzundram

Videoklipa par uzņemšanu 2014 http://bit.ly/1dJqVKr veidotājiem Videoklipa uzņemšanas koordinators: Juris Jonelis (Radošās darbības centra Jaunrades projektu koordinators) Video autori:  Mārtiņš Jurevics (bAVM2) Dāvis Dreimanis (bAVM2) Dainis Juraga (Mācību filmu studijas pārzinis) Kadrā un aizkadrā palikušie intervējamie:  Prof. Jānis Siliņš Prof. Pēteris Krilovs Prof. Raimonds Briedis Doc. Anita Vaivade Lekt. Antra Cilinska Lekt. Anita Vaišle Lekt. Daina Volkinšteine Lekt. Leonarda Ķestere Kristīne Vaksa (bSKSDān absolvente)

Audiovizuālās mākslas 2. kursa studentiem par iespēju izmantot viņu darbus Informācijas dienas ievadā

Studentēm, kuras darbojās Informācijas dienas reģistrācijā Leldei Vozņesenskai (bKSM1) Laurai Kupčai (bKSM1) Paulai Podniecei (bKSM1) Nadīnei Rutkai (bKSM1)

Informācijas dienas programmas pieteicējai Katrīnai Upatniecei (bKTM1)

Informācijas dienas radošā priekšnesuma veidotājiem Priekšnesuma koordinatore: Monta Kononova (Radošās darbības centra vadītāja) Dalībnieki:  Alise Danovska (bDTA1) Mārtiņš Velps (bDTA1) Niklāvs Kurpnieks (bDTA1)

Informācijas par Akadēmiju un apakšprogrammām sniedzējiem un iestājpārbaudījumu konsultāciju vadītājiem: Doc. Jurim Goldmanim (Studiju departamenta vadītājas vietnieks) Prof. Raimondam Briedim Lekt. Anitai Vaišlei Vieslekt. Šarlotei Vandersmissenai Lekt. Daina Volkinšteine Tomam Lazdovskim (bSKSDān absolvents) Jurģim Kūliņam (bSKS Dān students) Asoc. prof. Zanei Šiliņai Doc. Ingrīdai Kevišai Prof. Jānim Siliņam Prof. Pēterim Krilovam Doc. Agnesei Hermanei Doc. Anitai Vaivadei Paldies par atsaucību un dalību LKA Informācijas dienā arī Beļģijas Karalistes vēstniekam Latvijā Frankam Arnautam!

Studiju departamenta pārstāvjiem, kuri sniedza konsultācijas interesentiem Studiju departamenta stendā un palīdzēja dažādos citos organizatoriskos jautājumos: Danai Daugulei (Studiju Departamenta vadītāja) Līvai Bricei (Studiju Departamenta vadītājas vietniece) Zanei Freifaltei (Studējošo servisa speciāliste)

Studentu padomes pārstāvēm, kuri uzņēma interesentus Studentu padomes bāzē Agnesei Sargunai (bKSM3) Paulai Podniecei (bKSM1) Leldei Vozņesenskai (bKSM1)

Studentēm, kuras palīdzēja interesentiem nokļūt interesējošo apakšprogrammu konsultācijās: Martai Kovaljonokai (bKTM1) Zanei Timoņinai (bAVS1) Katrīnai Upatniecei (bKTM1) Nadīnei Rutkai (bKSM1)

Īpaša pateicība Leldei Vozņesenskai (bKSM1), kura veidoja „Radošās orientēšanās” spēli un, komunicējot ar LKA sadarbības partneriem, saorganizēja brīnišķīgas balvas veseliem piecpadsmit izlozes uzvarētājiem!

LKA ilglaicīgajiem un jauniegūtajiem sadarbības partneriem, kuri uzdāvināja vērtīgas balvas, ar ko iepriecināt izlozes uzvarētājus: Dailes teātrim Dirty Deal Teatro Ģertūdes ielas teātrim Jaunajam Rīgas teātrim DAD cafe,  Kafejnīcai „Mierā”