ZIŅAS

Paziņojums par Uģa Nasteviča promocijas darba aizstāvēšanu

16.11.2021

2021. gada 10. decembrī plkst. 12.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Promocijas padomes atklātā sēdē UĢIS NASTEVIČS aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “LATVIEŠU DIEVTURĪBA UN JAPĀŅU ŠINTŌ. RITUĀLI, TO SAKRĀLĀ TELPA UN TEKSTI SALĪDZINOŠĀ ASPEKTĀ” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai mākslas zinātnē.

Recenzenti: Dr. philol. Gatis Ozoliņš (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Daugavpils Universitāte), Dr. philol. Angelika Juško-Štekele (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr. art. Ieva Pīgozne (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā un šeit.

Promocijas padomes sēde norisināsies attālināti. Pieslēgšanās saite: https://zoom.us/j/94102706895?pwd=dzN3ZVhMSDBHeEFiQi9IWWlTd3ZLQT09

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz luize.daksa@lka.edu.lv