ZIŅAS

Cenu aptauja divu LKA reklāmas video izstrādei

15.11.2021

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) līdz 30. novembrim aicina pieteikties filmēšanas komandas, uzņēmumus, pašnodarbinātos – audiovizuālās mākslas sektora pārstāvjus – divu reklāmas video (pakalpojums) izstrādei.

2022. gadā LKA uzņems reflektantus divās starptautiskās maģistra programmās – “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” un “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, līdz ar to projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (No. 8.2.1.0/18/A/018) ietvaros ir paredzēts finansējums divu reklāmas video izstrādei, kuru mērķgrupa ir starptautiska auditorija.

Informācija par abām programmām:

https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/kulturas-mantojuma-parvaldiba-un-komunikacija/

https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/radosas-industrijas-un-izaugsmes-menedzments/  

Reklāmas video mērķis ir ieinteresēt un piesaistīt potenciālos ārvalstu studentus maģistrantūras studijām LKA. Video valoda – angļu, titru valoda – lietuviešu un igauņu (Tulkošanu nodrošina LKA, izpildītājam jānodrošina titru sagatavošana un ievietošana video).

Video izstrādes laiks: 2021. gada 6. decembris – 2022. gada 21. janvāris.

Pakalpojuma sniedzējam, iepriekš savlaicīgi saskaņojot, ir iespēja video izstrādes laikā izmantot LKA Nacionālās filmu skolas filmēšanas tehniku un gaismas bez maksas!

Koncepcijas (ja tāda ir) un finanšu piedāvājums atbilstošā pakalpojuma sniedzējiem jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: admin@lka.edu.lv, līdz 30.11.2021.

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums (20,5 KB)

Papildu jautājumiem lūgums sazināties ar LKA sabiedrisko attiecību vadītāju Aiju Lūsi (aija.luse@lka.edu.lv, 29107218).