ZIŅAS

Piekļuve LNB digitālajiem resursiem un e-pakalpojumiem

31.03.2020

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir pievienojusies Kultūras ministrijas informatīvajai kampaņai #Ēkultūra, MK izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā piedāvājot attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus. LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 kolekcijas, papildus studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumu un cita veida audio un video saturam LNB sociālajos tīklos.

Digitālās kolekcijas:

Lai iegūtu individuālo piekļuvi (ja tādas vēl nav) tiešsaistes datubāzēm, LNB lasītājiem, kuriem ir lasītāja karte, jāaizpilda IESNIEGUMS (PDF) un ieskenētā vai nofotografētā veidā jānosūta uz konsultants@lnb.lv(link sends e-mail).
 

E-pakalpojumi:

LNB DIGITĀLO RESURSU UN E-PAKALPOJUMU APRAKSTI (PDF)

Lekciju, konferenču, diskusiju, lasījumu ieraksti:

 
Aktualitātes:


Līdz 14. aprīlim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 LNB Uzziņu un informācijas centrs sniegs attālinātas konsultācijas par piekļuvi digitālajiem resursiem (tālr. 67806113, e-pasts: konsultants@lnb.lv(link sends e-mail)). 

Klientu apkalpošanas centrs darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (tālr. 67806135, 25627640, 67806137, e-pasts: klientucentrs@lnb.lv(link sends e-mail)).

LNB lasītāju reģistrācija attālināti: https://lasitajs.lnb.lv

Personālā abonementa un SBA pieteikumi tiks izskatīti.

Laikā līdz 14. aprīlim LNB paredzētie publiskie pasākumi nenotiks un LNB apmeklētājiem būs slēgta.

Lielākā daļa Latvijas publisko bibliotēku līdz 14. aprīlim būs slēgtas (šo informāciju iespējams precizēt konkrētās bibliotēkas vai pašvaldības mājaslapā).

LNB kafejnīca "Klīversala" ir atvērta.

Jautājumi par portāla 3td.lv e-grāmatām: help@kis.gov.lv(link sends e-mail)

Informācija par epidemioloģisko situāciju valstī pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.


Brīvpieejas resursi

  • CORE ir pasaulē lielākais atvērtās piekļuves rakstu apkopojums, kas nodrošina piekļuvi gandrīz 25 miljoniem bezmaksas pilnu tekstu publikāciju.

https://core.ac.uk/

  • Open Research Library atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma. Tā piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē.

www.openresearchlibrary.org

  • OAPEN (Open Access)  [Atvērta piekļuve]

http://www.oapen.org/home?brand=oapen

  • Online Dictionary of the Social Sciences  [Atvērta piekļuve]

http://www.oapen.org/home?brand=oapen

  • Open Access Research Database (International Journal of Scientific and Research Publications)

http://ijsrp.org/oard/index.php?P=Home

  • Open Music Library

https://openmusiclibrary.org/