ZIŅAS

Par studiju norises nodrošināšanu attālināti līdz 12. maijam un studiju maksas veikšanas kārtību ārkārtējās situācijas apstākļos

09.04.2020

Latvijas valdība 2020. gada 7. aprīlī lēma par mēnesi - līdz š.g. 12. maijam - pagarināt Covid-19 izraisīto ārkārtējo situāciju valstī. Attiecīgi līdz 12. maijam spēkā ir aizliegums rīkot jebkādus publiskus (tostarp kultūras, izklaides, svētku, atpūtas, sporta) pasākumus (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju). Līdz 12. maijam visas kultūras iestādes un organizācijas Latvijā turpina iespēju robežās strādāt attālināti, sniedzot e-pakalpojumus.

Studijas Latvijas Kultūras akadēmijā pašlaik notiek attālināti, elastīgi pielāgojot studiju saturu “Covid-19” izplatības dēļ noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Tā kā saskaņā ar maksājumu grafiku (Studiju līguma pielikums) līdz 15. aprīlim maksas studentiem jāveic otrais maksājums, vairāki studenti interesējušies par šo saistību kārtošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos.

Saskaņā ar Studiju līgumu studiju maksa tiek noteikta par visas studiju programmas apguvi un sadalīta vienādās daļās neatkarīgi no tā, cik daudz un kāda veida nodarbības ir katrā semestrī, līdz ar to izsludinātās ārkārtējās situācijas izraisītas īslaicīgas izmaiņas studiju procesā, Akadēmijai turpinot to nodrošināt citos formātos, nevar ietekmēt studiju maksu kopumā un tajā skaitā šajā semestrī. Studiju programmās paredzēto satura kopējo apjomu nav plānots samazināt.

Ņemot vērā to, ka ārkārtējās situācijas apstākļos dažos gadījumos studējošajiem un/vai viņu ģimenēm radušas pagaidu finansiālas grūtības, atlikušo semestra studiju maksu iespējams kārtot pa daļām, elektroniski sazinoties ar Studiju departamentu (goldmanis@lka.edu.lv) un vienojoties par maksājuma grafika izmaiņām (sk. Nolikums par Studiju maksas atvieglojumu piemērošanas kārtību – pieejams https://static.lka.edu.lv/media/cms_page_media/90/Stud_maksas_atviegloj_kartiba_apstipr_Senats_2017_16janv.pdf ). Līgumsods par maksājumu kavēšanu (Studiju līguma 5.6. p.) ārkārtējās situācijas apstākļos netiks piemērots.

Arī citu ar studiju maksājumiem saistītu neskaidrību gadījumā aicinām elektroniski sazināties ar studiju departamentu (goldmanis@lka.edu.lv).

Būsim saprotoši un empātiski! Situācija ir neparasta mums visiem, taču neskatoties uz to, centīsimies pielāgoties apstākļiem, nodrošinot kvalitatīvu procesu norisi attālināti un kopīgi rodot risinājumus sarežģījumiem, ja tādi rodas! Izmantojiet iespēju noskaidrot atbildes uz jums interesējošiem jautājumiem, savukārt, mēs darīsim visu, lai jums palīdzētu!