JAUNUMI

Pieteikšanās studijām Latvijas Kultūras akadēmijā no šī gada notiks elektroniski!

03.06.2020

No 2020. gada vasaras Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) piedāvās iespēju topošajiem studentiem iesniegt dokumentus elektroniskā formātā. Šobrīd notiek darbs pie elektroniskās pieteikšanās platformas izveides, kas būs pieejama LKA mājaslapā (www.lka.edu.lv) un sāks darbību no šī gada jūlija!

Elektroniski pieteikties LKA bakalaura studijām (“Kultūras un mākslu studijas”, “Starpkultūru sakari”, “Radošās industrijas”, “Audiovizuālā māksla”) un maģistra studijām “Kultūras menedžments” un “Audiovizuālā un skatuves māksla” būs iespējams no 27. jūlija līdz 1. augustam.

LKA un RTU kopīgajā maģistra studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” (programma iesniegta licencēšanai) un maģistra studiju programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” (programma iesniegta licencēšanai), kā arī akadēmiskā doktora studiju programmā “Mākslas”   elektroniskā pieteikšanās notiks no 24. līdz 28. augustam! 

Iestājpārbaudījumi bakalaura studiju programmās notiks ierastajā kārtībā, no 3. līdz 7.augustam, ievērojot spēkā esošos piesardzības pasākumus.

Informācija par 2020. gada uzņemšanu LKA: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/uznemsana-lka/

Informācija par bakalaura studijām: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/

Informācija par maģistra studijām: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/kategorija/

Informācija par LKA doktorantūru: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/doktora-studijas/

Interesējošos jautājumus droši uzdodiet, rakstot uz info@lka.edu.lv vai zvanot: 29107218 (Aija Lūse).