JAUNUMI

Radām un atklājam Kultūras akadēmijas leģendas kopā 2. septembrī Leģendu dienā!

22.08.2019

Lai studiju uzsākšana Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) kļūtu par neaizmirstamu notikumu, 2. septembrī pirmo kursu studenti aicināti piedalīties Leģendu dienā, kas tradicionāli noslēgsies ar pastaigu pa Maskavas forštati LKA pasniedzēju vadībā un kopīgu tējas baudīšanu LKA dārzā. LKA pasniedzēji un studējošo pašpārvalde pirmo kursu studentus iepazīstinās ar dažām no LKA leģendām, meklēs un atklās piemirstās, un kopīgi radīs jaunas leģendas.

Plkst. 9.00 Leģendu dienu Ludzas ielas zālē atklās LKA rektores profesores Rūtas Muktupāvelas uzruna, pēc kuras, plkst. 9.30, pirmo kursu studenti tiks aicināti uz tikšanos ar programmu / apakšprogrammu vadītājiem:
  • Kultūras un mākslu studijas / 3. aud. (prof. Raimonds Briedis)
  • Kultūras socioloģija un menedžments / 2. aud. (prof. Anda Laķe)
  • Starpkultūru sakari Latvija – Spānija / 10. aud. (viesdoc. Ana Leon Manzanero)
  • Starpkultūru sakari Latvija – anglofonās valstis / 16. aud. (prof. Anita Načisčione, lekt. Linda Straume)
  • Audiovizuālā māksla / zāle (lekt. Jānis Putniņš)
Radošo industriju pirmā kursa studentiem pēc rektores uzrunas, plkst. 10.30, notiks Iezvanīšanas svētki RTU (Kolonādē Ķīpsalā – laukumā starp studentu dienesta viesnīcu, Elektronikas un telekomunikācijas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas un Būvniecības inženierzinātņu fakultātēm). Pēc Iezvanīšanas svētkiem, plkst. 13:00 Radošo Industriju studenti tiekas ar programmas vadītāju RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē (Kalnciema iela 6, 508. kab.), savukārt jau 14:30 visi aicināti pievienoties Leģendu dienas svinībām LKA dārzā (Ludzas iela 24).
 
Leģendu dienā norisināsies dažādas radošas aktivitātes un uzdevumi LKA studiju vietās – LKA Teātra mājā “Zirgu pasts” (Dzirnavu iela 46) un LKA Nacionālajā Filmu skolā (Elijas iela 17). Teātra māja “Zirgu pasts” ir modernākais mazais teātris Latvijā un piedāvā skatītājiem profesionālo teātru viesizrādes un studentu diplomdarbu izrādes, nodrošinot regulāru un daudzveidīgu repertuāru. Ikdienā “Zirgu pastā” sastopami Skatuves mākslas katedras pasniedzēji, Radošās darbības centra darbinieki un bakalaura studiju “Dramatiskā teātra aktiera māksla” studenti. Savukārt Nacionālā filmu skola ir mājvieta Audiovizuālās mākslas katedrai un bakalaura programmas “Audiovizuālā māksla” studentiem. Nacionālā filmu skola ne tikai nodrošina mūsdienīgu audiovizuālās mākslas izglītības infrastruktūru un tehnisko bāzi, bet arī producē jaunrades darbus studiju procesa ietvaros, publicē teorētiskus, empīriskus un metodoloģiskus pētījumus audiovizuālās mākslas jomā, kā arī organizē dažādus audiovizuālās mākslas pasākumus.
 
Plkst. 11.00 Audiovizuālās mākslas un Starpkultūru sakaru studenti aicināti piedalīties radošās orientēšanās aktivitātēs “Zirgu pasta leģendas” Teātra mājā “Zirgu pasts”. Plkst. 13.00 uz radošo orientēšanos tiks gaidīti Kultūras un mākslu studiju un Kultūras socioloģijas un menedžmenta studenti.
 
Plkst. 11:00 Kultūras un mākslu studiju un Kultūras socioloģijas un menedžmenta (plkst. 13.00 – Audiovizuālās mākslas un Starpkultūru sakaru) studenti Nacionālajā filmu skolā iepazīsies ar Filmu skolas darbu, kolektīvu un studiju procesu, kas norisinās Elijas laukos, – tā šo vietu dēvē studenti. Jaunie studenti uzzinās, kāpēc Latvijas Kultūras akadēmija ir uzskatāma par Latvijas kino leģendu kalvi. Noslēgumā studentiem tiks piedāvāts LKA studentu un absolventu kino seanss.
 
Aicinām kursus uz leģendu dienas norises vietām doties kopā, izmantojot laiku ceļā, lai iepazītu vienam otru un, galu galā, – lai dalītos ar gūtajiem iespaidiem!
 
Plkst. 14.30 pusdienas LKA Ludzas ielas dārzā.
 
Plkst. 15.00 tikšanās ar programmu vadītājiem maģistra studijās Kultūras menedžments un radošās industrijas un Audiovizuālā un skatuves māksla studējošajiem.
  • Kultūras menedžments un radošās industrijas / 2. aud. (doc. Agnese Hermane)
  • Audiovizuālā un skatuves māksla / 22. aud. (asoc.prof. Zane Kreicberga)
Plkst. 15.30 LKA dārzā (vai lietus gadījumā – zālē) sietspiedes darbnīca, kurā ikvienam būs iespēja uz līdzpaņemta tekstila izstrādājuma (T-krekli, maisiņi utt.) uzdrukāt skanīgus zinātniskus un mākslinieciskus saukļus, kā arī tikt pie apdrukāta krekla ar LKA simboliku.
 
Plkst. 15.30 tikšanās ar programmas vadītāju (doc. Agnesi Hermani) Radošo industriju studentiem.
 
Plkst. 17.00 notiks par tradīciju kļuvusī pastaiga pa kolorītajām Maskavas forštates ielām LKA pasniedzēju Jura Urtāna, Raimonda Brieža, Zanes Grigorovičas un Ivetas Tāles vadībā, iepazīstinot ar šīs vietas nozīmīgākajām vēstures liecībām un leģendām. Savukārt starptautiskās Erasmus+ mobilitātes programmas studentus ar apkaimes vēsturi iepazīstinās Radošo industriju 2. kursa studenti Kristīne Ķikute un Loreta Krontāle, kas pavasarī mākslas vēstures kursa ietvaros izstrādāja ekskursiju maršrutus pa nozīmīgākajām Maskavas forštates vietām.
Pēc pastaigas, plkst. 18.30, jaunie studenti tiks sagaidīti LKA dārzā, kur, baudot siltu tēju, sarunās un iespaidos varēs dalīties ar studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem un pasniedzējiem.
 
Tiekamies 2. septembrī un atklājam leģendas kopā!