ZIŅAS

Vairāk nekā 160 pedagogi no visas Latvijas piedalās profesionālās kompetences pilnveides programmās

28.08.2019

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2019. gada vasarā aicināja pedagogus uz mācībām profesionālās kompetences pilnveides programmās “Mācīšanās lietpratībai mācību jomā (kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā)” 36 stundu apjomā un “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Teātra māksla”” 72 stundu apjomā.

Gatavojoties jaunā mācību satura un mācīšanās pieejas ieviešanai izglītības procesā, 2019. gada jūnijā un augustā vairāk nekā 160 mācību jomas “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” koordinatori no Latvijas novadiem / pilsētām un topošie “Teātra mākslas” pedagogi apmeklēja organizētās mācības.  

Mācību mērķis bija pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci jaunā mācību satura īstenošanā un mācīšanas pieejas maiņas nodrošināšanā skolā. Mācību laikā dalībnieki paplašināja izpratni par to, kas ir lietpratība, kā plānot jauno mācību saturu jomā skolas līmenī starpdisciplināri, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence un kā šādu procesu īstenot praksē, apguva jaunas metodes izglītības procesa koordinēšanai. Programmas dalībnieki papildināja zināšanas mācību satura un vērtēšanas plānošanā un kultūras un mākslas nozaru aktualitāšu īstenošanā jaunajā saturā.  

Viena no pašvaldību mācību jomas koordinatorēm atzina, ka “mācību jomas koordinatoram noteikti jāgūst pārliecība, iedrošinājums par plānotajām izmaiņām [mācību saturā un tā īstenošanā]. Tādēļ ir labi, ka esam šeit, daļa no mērķa jau ir sasniegta”.

Savukārt topošie teātra mākslas pedagogi apguva teātra nozarei specifiskās zināšanas un prasmes, iepazinās ar jaunā mācību priekšmeta “Teātra māksla” saturu un tā īstenošanas organizāciju.

Mācības vadīja gan LKA docētāji, gan jaunā mācību satura veidotāji.