ZIŅAS

Sākas iestājpārbaudījumi studijām Latvijas Kultūras akadēmijā

08.07.2019

Ir noslēgusies pieteikšanās studijām Latvijas Kultūras akadēmijā! Kopumā esam saņēmuši 569 pieteikumus bakalaura studijām un 59 - maģistra studijām.
Šajā nedēļā LKA norisināsies iestājpārbaudījumi:


8. jūlijā

Plkst. 15:00 LKA zālē (Ludzas iela 24) tests angļu (vācu, franču val.) zināšanu pārbaudei

 • "Kultūras menedžmenta un radošo industriju" (M) un
 • "Audiovizuālās un skatuves mākslas" (M) reflektantiem

9. jūlijā

Plkst. 9:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) iestājpārbaudījums "Radošais konkurss" 2. kārta
(reflektantiem tiek doti otrās kārtas uzdevumi)

 • "Audiovizuālās mākslas" (B) reflektantiem

Plkst. 10:00 LKA zālē (Ludzas iela 24) iestājpārbaudījums "Domraksts"

 • "Kultūras un mākslu studiju" (B)
 • "Kultūras socioloģijas un menedžmenta" (B) reflektantiem

Plkst. 14:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) klātienē ierodas reflektanti, kas sagatavojuši producentu uzdevumu prezentācijas

 • "Audiovizuālā māksla" (B) reflektantiem

Plkst. 17:00-18:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) filmēto uzdevumu nodošana komisijai

 • "Audiovizuālās mākslas" (B) reflektantiem

Plkst. 15:00 LKA zālē (Ludzas iela 24) tests zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē

 • "Kultūras menedžmenta un radošo industriju" (M) un
 • "Audiovizuālās un skatuves mākslas" (M) reflektantiem

10. jūlijā

Plkst. 9:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) iestājpārbaudījums "Radošais konkurss" 2. kārta
(reflektantiem tiek doti otrās kārtas uzdevumi)

 • "Audiovizuālās un skatuves mākslas" (M) reflektantiem

Plkst. 10:00 LKA zālē (Ludzas iela 24) iestājpārbaudījums "Domraksts"

 • "Starpkultūru sakaru" (B) reflektantiem

Plkst. 10:00 25. auditorija, 3. stāvs (Ludzas iela 24) iestājpārbaudījums "Pārrunas"

 • "Kultūras menedžmenta un radošo industriju" (M) reflektantiem

Plkst. 16:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) klātienē ierodas reflektanti, kas sagatavojuši producentu uzdevumu prezentācijas

 • "Audiovizuālās un skatuves mākslas" (M) reflektantiem

Plkst. 17:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) klātienē ierodas reflektanti, kas sagatavojuši teātra režijas un aktiera mākslas uzdevumu prezentācijas

 • "Audiovizuālās un skatuves mākslas" (M) reflektantiem

Plkst. 17:00-18:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) filmēto uzdevumu nodošana komisijai

 • "Audiovizuālās un skatuves mākslas" (M) reflektantiem

11. jūlijā

Plkst. 10:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) kolokvijs. Uzņemšanas komisijas pārrunas
ar reflektantiem pēc iepriekš izziņota saraksta

 • "Audiovizuālās mākslas" (B) reflektantiem

12. jūlijā

Plkst. 9:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) kolokvijs. Uzņemšanas komisijas pārrunas
ar reflektantiem pēc iepriekš izziņota sarakst
a

 • "Audiovizuālās mākslas" (B) reflektantiem

Plkst. 15:00 LKA Nacionālajā filmu skolā (Elijas iela 17, 3. stāvs) kolokvijs. Uzņemšanas komisijas pārrunas
ar reflektantiem pēc iepriekš izziņota saraksta

 • "Audiovizuālās un skatuves mākslas" (M) reflektantiem


B - bakalaura studijas
M - maģistra studijas