ZIŅAS

LKA Zinātniskās pētniecības centra pētniece Maija Spuriņa piedalās Atmiņas studiju asociācijas (Memory Studies Association) ikgadējā konferencē Madridē

05.07.2019

No 24. līdz 29. jūnijam Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Zinātniskās pētniecības centra pētniece Maija Spuriņa piedalījās Atmiņas studiju asociācijas (Memory Studies Association) ikgadējā konferencē, kur prezentēja savu projektu par atmiņas digitalizāciju un transnacionalizāciju paneļdiskusijā “Pārdomājot atmiņu arhīvus” (Rethinking Archives of Memory), kā arī piedalījās kopumā deviņās paneļdiskusijās, tostarp diskusijās par atmiņas digitalizāciju, globālām atmiņām, atmiņu un populismu.

Atmiņu digitalizācijas tēma tika skatīta vairākos paneļos. Tika prezentētas inovatīvas metodes, kā, izmantojot dažāda veida digitālās tehnoloģijas, uzkrāt datus, kas izmantojami sociālo procesu pētniecībā. Piemēram, atsevišķs panelis tika veltīts sensorajām atmiņām, kur vairāki pētnieki dalījās ar savām metodēm sensoru datu uzkrāšanai, tostarp, izmantojot sensorus, kas fiksē fizioloģiskas ķermeņa reakcijas.

Panelis, kurā Maija Spuriņa prezentēja savu pētījumu, bija veltīts atmiņu arhīviem. Panelī piedalījās pētnieki no Brazīlijas, Filipīnām un Lielbritānijas. Divos pētījumos tika skatīti digitālie mutvārdu arhīvi. Tika aktualizēts jautājums par šo atmiņu izmantojumu, autorību un tās ētiskajiem aspektiem. Viena no vērtīgākajām atziņām saistībā ar digitalizācijas procesu atmiņas institūcijās bija, ka atrodamies pārejās posmā starp analogo un digitālo kārtību, un, ka bieži izmantojam digitālos rīkus vadoties pēc analogas loģikas. Esot šajā pārejas posmā, skats uz digitalizāciju bieži ir utopisks (kas saistīts ar pārlieku lielu optimismu, ka digitālais atrisinās visas problēmas) vai distopisks (kas saistīts ar bailēm no nezināmā un bažām, ka digitālais iznīcinās esošo pasaules kārtību).

No praktiskā viedokļa, ļoti vērtīga bija paneļdiskusija par publicēšanās iespējām atmiņas studiju laukā. Šajā diskusijā piedalījās abu atmiņas studiju žurnālu – Memory Studies Journal un History and Memory redaktori, kā arī vairāku izdevniecību pārstāvji, kuri izdod īpašas atmiņu studijām veltītas sērijas: Pallgrave McMillan Memory Studies Series, Sage Worlds of Memory Series un DeGruyter Cultural Memory and Media Series. Visi izdevēji izteica iesniegt priekšlikumus, par iecerētajām monogrāfijām un konceptuāliem rakstu krājumiem.