ZIŅAS

Stāmerienas pilī norisinās LKA studentu mākslas un pētniecības projekts “Ceļojums uz utopiju”

02.08.2022

Šī gada vasarā Stāmerienas pilī norisinās Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studentu iniciēts mākslas un pētniecības projekts “Ceļojums uz utopiju”, kura ietvaros tiek apvienota dzīvesstāstu pētniecība, pētniecībā balstīta māksla un jaunu mākslas darbu radīšana. Kā projekta rezultāts iecerēta izstāde, kas tiks atklāta 14.augustā plkst. 15.00 Stāmerienas pils dārzā. Uz izstādi aicināts ikviens interesents, ieeja bez maksas!

Projekta ietvaros padziļināti tiek pētīts Stāmerienā dzimušā tēlnieka Edvarda Liedskalniņa dzīvesstāsts, īpašu uzsvaru liekot uz Floridā izveidotās Koraļļu pils būvniecības pētniecību un iemesliem, kas pamudinājuši un iedvesmojuši E. Liedskalniņu to izveidot. Pētot tēlnieku, tika secināts, ka Koraļļu pils radusies kā glābiņš no sev netīkamās realitātes, tā E. Liedskalniņam bija kā utopija, noslēgtā sapņu pasaule, ar kuras palīdzību viņš atainoja savas vērtības un intereses. Pārnesot Koraļļu pils nozīmi (utopija, pašrealizācija, drošā telpa) uz mūsdienām, projektā ar diskusiju, lekciju un pētniecības palīdzību mākslinieki veidos vides mākslas objektus Stāmerienas pils dārzā – savas Koraļļu mikro-utopijas pilis, kurās atainos vērtības, kuras, viņuprāt, ir svarīgi aktualizēt mūsdienu sabiedrībā.

Projekta pirmajā tikšanās reizē mākslinieki savā starpā dalījās ar dažādām pieredzēm, viedokļiem un procesiem, kas viņus šobrīd uztrauc, nomāc un dara bažīgus. Sarunas gaitā dalībnieki vienojās, ka vides mākslas objektu vienojošā tēma būs cīņa. Cīņa pret negodību, vardarbību, nevienlīdzību.

Savukārt jūlija sākumā projekta dalībnieki viesojās Stāmerienas pilī, kur viņiem bija iespēja klausīties lekcijas un piedalīties diskusijās. Lekcijas lasīja sociālo zinātņu maģistre Ance Kristāla, kas iezīmēja pētniecībā balstītas mākslas galvenos principus, kā arī vadīja radošo darbnīcu, kuras ietvaros mākslinieki intervēja viens otru. Par cīņu no socioloģiskas perspektīvas dalībniekiem stāstīja sociālo zinātņu doktore Iveta Ķešāne, taču psiholoģisku skatījumu deva psiholoģijas doktore Diāna Zande.  Radošās darbnīcās noslēgumā jaunie mākslinieki prezentēja savas radošās idejas un pamatoja tās ar svarīgākajām atziņām, kas viņiem radušās lekciju un sarunu laikā.

Projektā piedalās deviņi jaunie mākslinieki – Luīze Gulbe, Madara Portnaja, Kerija Krūmiņa, apvienība “PAMA” (Elīna Kaire, Aleksis Jānis Trops, Elia Lasmane, Katrīna Vītola, Elza Jenzena).  Projektu organizē Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju “Kultūras socioloģija un menedžments” apakšprogrammas 3.kursa studentes Sabīne Ozola, Lote Katrīna Cērpa, Lilita Podiņa un Elza Rubīna.

Projekts “Ceļojums uz utopiju: pētniecībā balstītas mākslas pieejas izmantošana sociālo problēmu analīzē” tiek īstenots LKA pētniecības projektu konkursa „Zinātniskās darbības attīstība Latvijas Kultūras akadēmijā” un Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu ietvaros. Projektu atbalsta Stāmerienas pils un Gulbenes novada pašvaldība.