ZIŅAS

Sveicam Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītāju, docenti Agnesi Hermani ar zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanu mākslas zinātnē

21.01.2022

Šodien, 2022. gada 21. janvārī tiešsaistē notika Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Promocijas padomes atklātā sēdē, kurā Agnese Hermane  aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Līderības izpausmes Dziesmu un deju svētku māksliniecisko kolektīvu vadībā” un ieguva zinātnisko doktora grādu (Ph.D.) mākslas zinātnē. Sirsnīgi sveicam!

Recenzenti: Dr. art. Baiba Tjarve (Latvijas Kultūras akadēmija), Dr. phil. Velga Vēvere, (Ekonomikas un Kultūras augstskola), Dr. art. Valdis Muktupāvels (Latvijas Universitāte).

Promocijas darba vadītāja Dr. sc.soc. Anda Laķe.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, un šeit.