Kultūras un mākslu institūts

Ance Kristāla

Zinātniskā asistente

Ance Kristāla ir absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, tālāk maģistra studijas turpinātas Latvijas Universitātē, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā.
Kopš 2021. gada ir lektore LKA, paralēli darbojas kā vieslektore LKA Latvijas Kultūras koledžā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā kultūras un mākslas socioloģijas un pētījumu metodoloģijas jomās.


Pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras socioloģijas un mākslas socioloģijas tēmu loku, sociālo nevienlīdzību, globalizāciju, mākslās balstītu pētniecību.

Pētniecības pieredze uzkrāta jau no studiju gadiem, piedaloties LKA īstenotajos lietišķo pētījumu projektos par Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanu, iniciatīvu Latvijas Skolas soma, kultūras patēriņu novados u.c. Piedalījās Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektā Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi kā viena no pētniecēm, savukārt kopš 2020. gada uzsākts darbs Valsts pētījumu programmā Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība.

Ance ir LKA zinātnisko rakstu krājumu Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi un Culture Crossroads galvenās redaktores asistente.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

(nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001)

05.10.2020.–04.10.2022.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

(nr. lzp-2018/2-0280)

12.2018.-12.2020. (12.2021.)

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Šobrīd ir viena no pētniecēm LKA finansētajā pētījumu projektā Digitālo inovāciju prioritātes, daudzveidība, izplatība un loma Latvijas muzeju ilgtspējīgā attīstībā 2020.-2021.gadā.

Eiropas Sociologu asociācijas biedrs.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: 0000-0003-0644-3737

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Kristāla, Ance. Budēļu pavasara maskošanās tradīcija Zemgales Vecumniekos. Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

Kristāla, Ance. Ziemeļlatgales mantojums (valoda, maizes cepšana un katoliskās tradīcijas) Kurzemē. Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

Freiberga, Kristīne, Kristāla, Ance. Saules gadskārtas 8 svinamo laiku tradīciju

kopšana latviskajā dzīvesziņā. Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

Grigoroviča, Zane, Kristāla, Ance, Karlsone, Agnese. Izaicinājumi nemateriālā

kultūras mantojuma izpratnē: alternatīvs nemateriālais kultūras mantojums un tā kopienas. Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

 

Papildu informācija

https://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/ance-kristala/

 

Epasts saziņai

ance.kristala@lka.edu.lv