Kultūras un mākslu institūts

Ance Kristāla

Zinātniskā asistente

Ance Kristāla ir absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments”, tālāk maģistra studijas turpinātas Latvijas Universitātē, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā. Šobrīd studē doktora studiju programmā “Socioloģija un sociālais darbs”.
Kopš 2021. gada ir lektore LKA, paralēli darbojas kā vieslektore Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Latvijas Universitātē kultūras un mākslas socioloģijas un pētījumu metodoloģijas jomās.


Pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras socioloģijas un mākslas socioloģijas tēmu loku, sociālo nevienlīdzību, globalizāciju, pētniecībā balstītu mākslu.

Pētniecības pieredze uzkrāta jau no studiju gadiem, piedaloties LKA īstenotajos lietišķo pētījumu projektos par Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanu, iniciatīvu Latvijas Skolas soma, kultūras patēriņu novados u.c. Piedalījās Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektā Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi,  Valsts pētījumu programmā Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība, šobrīd darbojas Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektā Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni.

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkli, starpnieki un attīstības virzieni / RePrint

Nr. lzp-2021/1-0588
03.01.2022. – 31.12.2024. Latvijas Zinātnes padome Izpildītāja

VPP

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001

05.10.2020.–04.10.2022.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

Nr. lzp-2018/2-0280

12.2018.-12.2020. (12.2021.)

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Dalība LKA finansētajos pētījumu projektos:

  • Latvijas repa sociokulturālā analīze
  • Dzīvie stāsti Stāmerienā
  • Ceļojums uz utopiju: pētniecībā balstītas mākslas pieejas izmantošana sociālo problēmu analīzē
  • Digitālo inovāciju prioritātes, daudzveidība, izplatība un loma Latvijas muzeju ilgtspējīgā attīstībā 2020.-2021.gadā.

Eiropas Sociologu asociācijas biedrs.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: 0000-0003-0644-3737

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Vikmane, E., & Kristala, A. (2022). Pandemic-Driven Digital Innovation in Latvian Museums: Diversity,

Diffusion, and Role in Sustainable Development. In International Conference Florence Heri-Tech: the Future of Heritage Science and Technologies (pp. 287-302). Springer, Cham.

Daugavietis, J., Karlsone, A., Kristāla, A., Kunda, I. (2022) Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izstrādāšana. Letonica, 2022, Nr.47. Pieejams: http://lulfmi.lv/LETONICA-Nr-47

Kristāla, Ance. Budēļu pavasara maskošanās tradīcija Zemgales Vecumniekos. Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

Kristāla, Ance. Ziemeļlatgales mantojums (valoda, maizes cepšana un katoliskās tradīcijas) Kurzemē. Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

Freiberga, Kristīne, Kristāla, Ance. Saules gadskārtas 8 svinamo laiku tradīciju

kopšana latviskajā dzīvesziņā. Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

Grigoroviča, Zane, Kristāla, Ance, Karlsone, Agnese. Izaicinājumi nemateriālā

kultūras mantojuma izpratnē: alternatīvs nemateriālais kultūras mantojums un tā kopienas. Muktupāvela, Rūta, Laķe, Anda, Tjarve, Baiba, red. Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds/ LKA, 2022. (pieņemts publicēšanai)

 

Papildu informācija

https://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/docetaji/ance-kristala/

 

Epasts saziņai

ance.kristala [at] lka.edu.lv