Tālākizglītība

Anda Laķe

Tālākizglītības kursa vadītāja

Socioloģijas doktore un Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā. Zinātniskās intereses ir saistītas ar sociālo pētījumu metodoloģiju, starpdisciplinaritāti pētījumos, politikas analīzes un politikas ietekmes novērtējuma metodoloģiju, kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu, kā arī kultūras un radošo industriju attīstību. Uzkrājusi vienu no plašākajām pieredzēm Latvijā kultūras ietekmes pētījumu plānošanā un īstenošanā un kultūras attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.


.