Mentoringa programma

Dita Pfeifere

Mentore

Rīgas valtspilsētas pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu vadītāja


.