Studējošo pašpārvalde

Elizabete Sofija Sandlere

Studējošo pašpārvaldes finanšu un sadarbības virziena vadītāja

28846076
elizabete.sofija.sandlere [at] stud.lka.edu.lv


Finanšu un sadarbības virziena vadītāja amata pienākumi

  • Pārraudzīt SP rīcībā esošos finanšu līdzekļus un to izlietojumu (sadarbībā ar priekšsēdētāju un pārējiem valdes locekļiem);
  • Veidot un sagatavot LKA grāmatvedībai nepieciešamo dokumentāciju (akti, rēķini, iesniegumi, pieņemšanas – nodošanas akti u.t.t.);
  • Sadarbībā ar kultūras virzienu, sekot līdzi pasākumu vajadzībām iztērētajiem līdzekļiem
  • Veidot un sagatavot finanšu izlietojuma dokumentāciju SP un LKA arhīvam;
  • Piesaistīt sadarbības partnerus un sponsorus pasākumiem, aktivitātēm vai citiem mērķiem (sadarbībā ar attiecīgā virziena vadītāju);
  • Sekot līdzi sponsoru un sadarbības partneru izvirzīto līgumnosacījumu izpildei;
  • Sekot līdzi dalības iespējām projektu konkursos;
  • Sadarbībā ar SP Valdi, biedriem un LKA Mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāju veidot un iesniegt pieteikumus projektu konkursos;
  • Vadīt finanšu virziena darba grupu.