Mentoringa programma

Ērodeja Kirillova

Mentore

Tukuma novada Zemītes tautas nama vadītāja


2007. gadā absolvēta Liepājas pedagoģijas akadēmija, iegūstot profesionālo bakalaura grādu kultūras vadībā.