Studiju Departaments

Leonarda Ķestere

Karjeras izglītības projektu vadītāja

67140174
leonarda.kestere@gmail.com
Ludzas iela 24


Palīdz atrast studenta profesionālajām interesēm, prasmēm un talantiem piemērotāko karjeras virzienu un prakses vietu. Regulāri rīko seminārus ar dažādiem kultūras nozares speciālistiem, kuru laikā iespējams gūt dziļāku izpratni par konkrētu profesiju un kultūras organizāciju darbību.