Zinātniskās pētniecības centrs

Lolita Ozoliņa

Zinātniskā asistente

Lolita Ozoliņa ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē 2004. gadā, izstrādājot maģistra darbu par Latvijas un Igaunijas sabiedrības pašrefleksiju sociālajās vizuālajās reklāmās. Šobrīd Lolita ir doktora grāda kandidāte, kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītāja un lektora p.i. Latvijas Kultūras akadēmijā. Lolita ir zinātniskā asistente, piedalās nacionālos un starptautiskos pētniecības projektos. Lolita kā eksperte piedalījusies mārketinga un zīmolvedības nozares pasākumos, konsultējusi un izstrādājusi vairākus vietējos zīmolus. Sadarbojusies ar valsts pārvaldi, pašvaldībām un nevalstisko sektoru vietas identitātes pētījumos.


Lolitas zināšanas un pieredze ir uzkrāta, vairāk nekā 20 gadus darbojoties reklāmas un mārketinga jomā, izstrādājot un attīstot vietējo un ārzemju organizāciju zīmolus. Pētnieciskās intereses ir saistītas ar zīmolvedību, īpaši – ar vietas zīmolvedību un ar to saistītiem pētījumiem vietas identitātes veidotājelementu – nemateriālo kultūras mantojumu, naratīvu, tradīciju un mūsdienīgu formu izpausmēm dažādās Latvijas kultūrtelpās.

 

Pētījumu projekti 2020.-2023.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai "

Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide / IDEUM

(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008)    

20.12.2021.–19.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja, LKA darba grupas dalībniece

Starptautisks pētījumu projekts

Re-voicing cultural landscapes: narratives, perspectives, and performances of marginalised intangible cultural heritage  / RCL: ICH

(Nr. 23-11.17e/21/316)

01.06.2021.– 31.05.2023.  

European Commission’s Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH)

Viespētniece

FLPP

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

(Nr. lzp-2020/2-0078)

01.12.2020.–31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

  1. Projekta Sēlijas radošās salas īstenošana Sēlijas kultūras programmas 2023 ietvaros.
  2. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zīmola identitātes autore.
  3. Rīgas plānošanas reģiona identitātes veidotājelementu apzināšana Interreg Europa programmas 2014.-2020.gadam projekta Autentiskā kultūras tūrisma spēcināšana pilsētās ar bagātu kultūras mantojumu / Authentic tourism based on local cultural flavours / Local Flavours izpildītāja un darba grupas dalībniece.
  4. Dalība pētījumā Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. decembrim, pasūtītājs Latvijas Republikas Kultūras ministrija
  5. Sēlijas kopienu priekšlikumu analīze un Sēlijas vēsturiskās zemes ģerboņa simbola izvēles pamatojuma izstrāde, prezentācijai Valsts Heraldikas komisijai.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

-

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

https://orcid.org/0000-0002-8234-8187

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Eglīte Žanete, Ozoliņa Lolita (2022). The Adaptive Reuse of Cultural and Historical Heritage as an Asset in City of Riga Branding. Case of Hanzas Perons. In: Mohareb, N., Cardaci, A., Maruthaveeran, S., Cavalagli, N. (eds) Cities’ Identity Through Architecture and Arts. Advances in Science, Technology & Innovation. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-99480-8_23  

Ozolina Lolita. A Study of Place and Identity: The Main Features of Distinctive Place Brand Identity, Culture Crossroads. 2021, Volume 17. 42. – 57.lpp. ISSN 2500-9974

Ernštreits, Valts, Koreinik, Kadri, Ozoliņa, Lolita, Vītola, Ieva. The manifestations of Livonian intangible cultural heritage across the Latvian and Estonian border: framing early field notes from research sites. ESUKA – JEFUL. DOI: https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.09

Ozolina, Lolita. The Concept of Narration in the Place Brand Identity. European journal of social science education and research, 2020, Vol. 5(3), pp. 8–16.

 

Papildu informācija

-

 

Epasts saziņai

lolita.ozolina [at] lka.edu.lv