Zinātniskās pētniecības centrs

Lolita Ozoliņa

Zinātniskā asistente

Lolita Ozoliņa ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē 2004. gadā, izstrādājot maģistra darbu par Latvijas un Igaunijas sabiedrības pašrefleksiju sociālajās vizuālajās reklāmās. Šobrīd Lolita ir doktorante, lektora p.i. Latvijas Kultūras akadēmijā un piedalās nacionālos un starptautiskos pētniecības projektos. Lolita kā eksperte piedalījusies mārketinga un zīmolvedības nozares pasākumos, konsultējusi un izstrādājusi vairākus vietējos zīmolus. Sadarbojusies ar valsts pārvaldi, pašvaldībām un nevalstisko sektoru vietas identitātes pētījumos.


Lolitas zināšanas un pieredze ir uzkrāta, vairāk nekā 20 gadus darbojoties reklāmas un mārketinga jomā, izstrādājot un attīstot vietējo un ārzemju organizāciju zīmolus. Pētnieciskās intereses ir saistītas ar zīmolvedību, īpaši – vietas zīmolvedību un ar to saistītiem pētījumiem vietas identitātes veidotājelementu – nemateriālo kultūras mantojumu, naratīvu, tradīciju un mūsdienīgu formu izpausmēm dažādās Latvijas kultūrtelpās. Jau vairāku gadu garumā Lolita ir kvalifikācijas eksāmena komisijas eksperte reklāmas dizainā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

VPP "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai "

Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide / IDEUM

(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008)    

20.12.2021.–19.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja, LKA darba grupas dalībniece

Starptautisks pētījumu projekts

Re-voicing cultural landscapes: narratives, perspectives, and performances of marginalised intangible cultural heritage  / RCL: ICH

(Nr. 23-11.17e/21/316)

01.06.2021.– 31.05.2023.  

European Commission’s Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH)

Viespētniece

FLPP

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

(Nr. lzp-2020/2-0078)

01.12.2020.–31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

  • Rīgas plānošanas reģiona identitātes veidotājelementu apzināšana Interreg Europa programmas 2014.–2020.gadam projekta Autentiskā kultūras tūrisma spēcināšana pilsētās ar bagātu kultūras mantojumu / Authentic tourism based on local cultural flavours / Local Flavours izpildītāja un darba grupas dalībniece.
  • Dalība pētījumā Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējums par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. decembrim, pasūtītājs Latvijas Republikas Kultūras ministrija
  • Sēlijas kopienu priekšlikumu analīze un Sēlijas vēsturiskās zemes ģerboņa simbola izvēles pamatojuma izstrāde, prezentācijai Valsts Heraldikas komisijai.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8234-8187

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Eglīte, Žanete, Ozoliņa, Lolita. The adaptive reuse of cultural and historical heritage as an asset in city of Riga branding. Case of Hanzas Perons. A Springer book series Advances in Science, Technology & Innovation. (pieņemta publicēšanai)

Ozolina, Lolita. A Study of Place and Identity: The Main Features of Distinctive Place Brand Identity, Culture Crossroads, 2021, Vol.17. pp. 42. – 57.

Ozolina, Lolita. The Concept of Narration in the Place Brand Identity. European journal of social science education and research, 2020, Vol. 5(3), pp. 8-16.

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

lolita.ozolina@lka.edu.lv